Eiropas Savienības regula Nr. 2022/2065 par digitālo pakalpojumu vienoto tirgu – Digitālo pakalpojumu akts jeb DPA (angliski Digital Services Act) izvirza jaunus noteikumus tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniegšanai Eiropas Savienībā.

Līdz šim regula bijusi piemērojama tikai attiecībā uz lielākajiem Eiropas Komisijas noteiktajiem tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, Linkedin, Amazon Store, Booking.com, Google produktiem Play, Search, Maps, Wikipedia, u.c.. Taču no šā gada 17. februāra tā ir saistoša visiem tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, interneta piekļuves pakalpojumu sniedzējiem, mākoņglabāšanas, failu glabāšanas, kopīgošanas pakalpojumu sniedzējiem, tiešsaistes platformām, tostarp tādām, kas ļauj noslēgt distances līgumus.

Uz ko attiecas Digitālo pakalpojumu akts?

DPA attiecas uz starpniecības pakalpojumu sniedzējiem. Starpniecības pakalpojums regulas izpratnē ir plašs jēdziens. Vispārinot DPA sniegto definīciju, tas aptver visus tos tiešsaistes pakalpojumus, kuri veic darbības ar trešās personas – lietotāja – sniegto informāciju.

Raksta autores: Linda Sarāne-Reneslāce, Kristīne Ilga Budkēviča

Ar pilno rakstu varat iepazīties šeit.