Latvijā valsts līdzekļi tiek novirzīti uzņēmumu atbalstam, izmantojot valsts attīstības finanšu iestādi ALTUM.

Valsts attīstības finanšu iestādes ALTUM izsniegtie valsts aizdevumi

 • Mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, kuri saskaras ar finanšu grūtībām COVID-19 izplatības dēļ, var pieteikties apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem ar subsidētām / zemākām procentu likmēm un samazinātām nodrošinājuma prasībām, līdz 1 miljonam EUR uz uzņēmumu uz ne vairāk kā 3 gadiem un ar kredīta brīvdienām līdz 12 mēnešiem pamatsummas maksājumam. Kopējā šādu aizdevumu finansējumam pieejamā summa ir 200 miljoni EUR.
 • Kopējais aizdevums nevar pārsniegt vismaz vienu no šādiem kritērijiem:
  • 25% no sabiedrības 2019. gada apgrozījuma;
  • divkārši izdevumi par atalgojumu (t.sk. sociālās iemaksas) 2019. gadā (2019. gada dibinātiem uzņēmumiem plānotais apjoms nākamajos 2 gados);
  • nepieciešamais likviditātes apjoms uzņēmuma darbības nodrošināšanai turpmākajiem 12 mēnešiem.
 • Aizdevums nav pieejams uzņēmumiem, kas darbojas noteiktās nozarēs (piemēram, ieroču un munīcijas tirdzniecība, tabakas izstrādājumu un alkohola tirdzniecība, azartspēles, finanšu un apdrošināšanas, nekustamā īpašuma operācijas).

ALTUM garantētais aizdevums:

 • Mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, kuri saskaras ar finanšu grūtībām COVID-19 izplatības dēļ, var pieteikties garantijām, lai nodrošinātu:
  • esošās aizdevumu saistības (ieguldījumu aizdevumi, finanšu līzings), atliekot pamatsummas atmaksu par termiņu līdz 2 gadiem, vai
  • jaunus apgrozāmo līdzekļu aizdevumus līdz 3 gadiem.
 • Garantijas maksimālā summa: 5 miljoni EUR uz sabiedrību un līdz 50 % no aizdevuma saistībām.
 • Maksimālais termiņš: 3 gadi apgrozāmo līdzekļu finanšu pakalpojumiem, un 6 gadi ieguldījumu aizdevumiem un finanšu līzinga pakalpojumiem.
 • Valsts aizdevumi un garantijas nebūs pieejamas uzņēmumiem, kuriem bija finanšu grūtības jau pirms 2019. gada 31. decembra.
 • Kopējā garantijām paredzētā finansējuma summa ir 50 miljoni EUR, un tā atļaus restrukturēt aizdevumus par kopējo summu 700 miljonu EUR apmērā.