Ieva Andersone, Sorainen Latvijas biroja vadošā partnere, zvērināta advokāte

Gabriela Mora Petroviča, jurista palīdze

Nesen Eiropas Vispārējā tiesa pieņēma būtisku spriedumu, kas ietekmē gaisa transporta nozari un konkurenci Eiropas Savienībā, kā arī palīdz labāk izprast Eiropas Savienības tiesību normas attiecībā uz valsts atbalsta piešķiršanu komersantiem.

Eiropas Vispārējā tiesa, rūpīgi izvērtējot Francijas piešķirto atbalstu, Eiropas komisijas lēmumu un apsvērumus, kā arī konkurentu sūdzības argumentus, nosprieda, ka valsts atbalsts aviotransportam, kas tika sniegts Air France-KLM, bija nelikumīgs. Galvenais tiesas arguments bija, ka no lietas apstākļiem izriet, ka no piešķirtā atbalsta tomēr vismaz netieši labumu varēja gūt citi Air France – KLM grupas uzņēmumi, kā arī KLM. Spriedumā tika izcelta arī Eiropas Komisijas loma attiecību izvērtēšanā vienas korporatīvās grupas ietvaros, uzsverot nepieciešamību ievērot īpašu piesardzību, lai novērstu konkurences ierobežošanu un kropļošanu.

Šis spriedums attiecas uz valsts atbalstu, kas piešķirts Francijā reģistrētajai Air France-KLM grupai. Konkrēti, 2024. gada 7. februārī tiesa atcēla Francijas apstiprinājumu miljardiem eiro lielam valsts atbalstam aviokompānijai Air France-KLM Covid-19 pandēmijas laikā. Šo atbalstu iepriekš bija apstiprinājusi arī Eiropas komisija. Taču tiesa argumentēja, ka šis atbalsts ir nesaderīgs ar iekšējo tirgu Eiropas Savienībā. Lieta tika ierosināta pēc konkurējošo zemo cenu aviokompāniju Ryanair un Malta Air sūdzības. Ryanair un Malta Air savās sūdzībās iebilda pret 7 miljardu eiro Francijas Republikas palīdzību 2020. gadā un papildu 4 miljardu eiro piešķiršanu 2021. gadā, argumentējot, ka šāda finansiālā palīdzība kropļo konkurenci.

Sprieduma ietekme uz aviotransporta nozari Eiropā

Lai labāk izprastu situāciju, ir jāmin, ka 2004. gadā Air France iegādājās Nīderlandes aviokompāniju KLM. Šobrīd KLM ir daļa no Air France-KLM grupas, un holdinga sabiedrība Air France-KLM ir šīs grupas augšgalā. Grupā ietilpst arī citi uzņēmumi, piemēram, Société Air France S.A. (Francija), Air France-KLM International Mobility (Šveice), Blueteam V (Francija), BigBlank (Francija), Air France-KLM Finance (Francija) un Transavia Company (Francija). Francijas Republikai un Nīderlandes Karalistei pieder attiecīgi 14,3% un 14% no Air France KLM holdinga kapitāla. Turklāt holdinga sabiedrībai ir akcijas un daļas tās meitasuzņēmumos. No lietas apstākļiem noprotams, ka Eiropas komisija, neiebilstot pret Francijas piešķirto atbalstu, ņēma vērā Francijas norādi, ka atbalsts tiktu piešķirts tikai Air France, bet no tā negūtu labumu citi Air France – KLM grupas uzņēmumi.

Raugoties nākotnē, šis spriedums varētu ietekmēt  turpmākos lēmumus par valsts atbalstu un to saderību ar iekšējā tirgus principiem Eiropas Savienībā. Sprieduma ietekmē Eiropas Komisija varētu rīkoties piesardzīgāk, izvērtējot un apstiprinot finansiālo palīdzību, īpaši, ja runa ir par uzņēmumiem, kas ietilpst vienā uzņēmumu grupā. Ar šo spriedumu noteikti rūpīgi jāiepazīstas avionozares uzņēmumiem, kas apsver lūgt jebkādu valsts atbalstu; un jāņem vērā, ka konkurenti varētu nekavējoties rīkoties, ja radīsies šaubas par sniegtā atbalsta saderību ar Eiropas Savienības konkurences noteikumiem.