Būvniecība

Mūsu klienti visā reģionā paļaujas uz mūsu palīdzību katrā nekustamā īpašuma attīstīšanas projekta etapā, sākot ar nekustamā īpašuma, attīstāmā vai pārveidojamā zemes gabala pārbaudi, turpinot ar zonējuma un plānošanas jautājumiem, projektēšanu un būvniecības līgumiem, būvniecības pārvaldi un uzraudzību, līdz pat būvniecības pabeigšanai, nodošanai ekspluatācijā un garantijai pēc būvniecības pabeigšanas. Mēs regulāri konsultējam dažādu nozaru pārstāvjus par ražotņu paplašināšanu, ieskaitot fabrikas, elektrostacijas, loģistikas centrus vai cita veida telpas. Mūsu palīdzība noder katrā projekta etapā, un mēs saprotam “attīstītāju valodu”. Mūsu eksperti patur prātā uzņēmuma biznesa intereses visos projekta attīstīšanas aspektos, gan vides jautājumos, strīdos ar vietējām iestādēm, gan jebkuros citos.

Mēs pārzinām, kas ir svarīgākais ikvienam attīstības un apsaimniekošanas cikla dalībniekam, arī projektēšanas un būvuzraudzības iestādēm. Mūsu komandā strādā eksperti ar iepriekšēju darba pieredzi augstākā līmeņa valsts organizācijās, kas kontrolē un uzrauga nekustamā īpašuma attīstības procesu mūsu valstīs, tādēļ mēs esam lietas kursā par nozares perspektīvām.

Mēs varam palīdzēt

  • Projektēšanas un būvniecības līgumu pārrunas, tostarp par FIDIC un valsts standartiem
  • Būvniecības projektu publiskais iepirkums, ieskaitot infrastruktūras projektus
  • Zonējums un plānošana, arī ģenerālplāni, detālplānojums, lokālplānojums, aizsardzības zonas utt.
  • Jautājumi saistībā ar valsts un starptautiskā arhitektūras mantojuma aizsardzību
  • Būvuzņēmēju un galvenā projektēšanas un būvniecības personāla atļaujas, licencēšana un akreditācija
  • Būvprojektu pārvalde un uzraudzība
  • BREEAM un LEED sertifikācija
  • Būvniecības garantijas un garantijas prasījumi

Sazinieties ar mums