Autortiesības

No korporatīviem klientiem līdz slavenībām – ikvienam jāgūst maksimāls ieguvums no savām tiesībām, vienlaicīgi samazinot iespējamos riskus. Mūsu pieredze palīdz pārdomātu stratēģiju izstrādē, lai aizsargātu un izmantotu autortiesības, sagatavotu nepieciešamos dokumentus un risinātu pārkāpumu gadījumus – pārstāvot gan cietušo, gan pārkāpēju. Ja situācija prasa, mēs varam ātri īstenot pārrobežu tiesiskās darbības. Liela mūsu autortiesību darba daļa ir saistīta ar IT jomu – ja Jums ir nepieciešama autortiesību tiesvedība saistībā ar mobilām lietotnēm vai datorprogrammām, mūsu pieredze Jums palīdzēs.

Mēs varam palīdzēt

  • Autortiesības un blakustiesības
  • Licencēšana un intelektuālā īpašuma nodošanas līgumi
  • Mākoņrisinājumu līgumi
  • Pirmstiesas pārrunas, darbības pārtraukšanas un atturēšanās vēstuļu (C&D letters) sagatavošana
  • Autortiesību tiesvedība

Sazinieties ar mums