Specializācija > Pakalpojums >

Intelektuālais īpašums

Vienkāršs jautājums: cik vērtīgs ir Jūsu intelektuālais īpašums? Vai tas ģenerē lielus ieņēmumus? Tad tam ir vajadzīga aizsardzība. Tā kā mūsu reģionā intelektuālā īpašuma tiesību kultūra pamazām uzlabojas, tirgus kļūst piesātinātāks. Tas kļūst arī izsmalcinātāks, un tam līdzi arī mūsu prakse. Mums svarīgi ir būt mērķtiecīgiem un rīkoties ātri, kad tiek skartas mūsu klientu tiesības. Intelektuālais īpašums var būt gan aizstāvības, gan uzbrukuma ierocis – un mēs abus gadījumus pilnībā pārvaldām.

Radošums bez robežām

Ir jomas, kurās juristiem jākļūst patiešām radošiem, un intelektuālais īpašums ir viena no tām. Daiļrunība, spēja pārliecināt un loģika ir sevišķi svarīga – autortiesību lietās ir neparasti daudz vietas argumentācijai un diskusijām, un mēs to izmantojam klientu labā. Jautājumu daudzveidība liek skatīties plaši: mums labi jāpārzina filmas, literatūra un periodiskie izdevumi, un mums pat jāveic sabiedriskās domas izpēte. Mēs ar ķirurga precizitāti pieskaramies daudzām juridiskām jomām.

Tehnoloģiju centrs

Intelektuālā īpašuma tiesību aizstāvēšana ir cieši saistīta ar tehnoloģiju attīstību. Tiesas procesu saturs, sistēmu izveide klienta aizsardzībai – abas šīs jomas strauji mainās atbilstoši tehnoloģiju attīstības tempam. Šīs straujās izmaiņas sagādā grūtības pat augsti kvalificētiem tiesnešiem izsekot detaļām. Šajā brīdī mēs iesaistāmies – skaidrība un precizitāte ir mūsu darbs.

Jauna ekonomika

Mūsdienu tautsaimniecība balstās uz intelektu, un intelektuālais īpašums atrodas visu uzmanības centrā. Nevienu nozari nav iespējams uzbūvēt no nulles bez intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības.

Sazinieties ar mums