Risku vadība, korporatīvo noziegumu izmeklēšana un aizstāvība

Lai cik ļoti mums gribētos pilnībā no tiem izvairīties, korporatīvie noziegumi (white collar crime) ir biznesa vidē plaši izplatīta problēma. Krāpšana un korupcija uzņēmumiem, investoriem un darbiniekiem rada būtiskus zaudējumus. Mūsu komanda ir labi bruņojusies, lai stātos tiem pretī. Ja esat nokļuvuši krīzes situācijā vai tikai vēlaties īstenot profilaktiskus pasākumus, lai aizsargātu savu biznesu vai organizāciju no pārkāpumiem nākotnē, mēs nodrošināsim prasmīgu un pieredzējušu juridisku palīdzību un pārstāvību. Mums ir kontakti ne tikai reģionāli, bet arī globāli. Mēs sadarbojamies ar konsultantiem, kas palīdz veikt izmeklēšanu ārpus mūsu reģiona.

Atbilstība

Lai kāda arī nebūtu Jūsu uzņēmuma vai iestādes specifika, Jūs varat paļauties uz mums, ka mēs veiksim rūpīgu riska analīzi un pievērsīsim uzmanību visām detaļām. Mēs analizējam riskus no vairākiem skatpunktiem, ieskaitot pārvaldības un politikas dokumentu, kā arī pastāvošo riska vadības un ziņošanas procedūru izpēti, turklāt izvērtējam darbinieku informētību par riskiem. Izmantojot šīs riska analīzes rezultātus, mēs palīdzēsim sagatavot un ieviest pasākumus, kas precīzi atbilst tieši Jūsu vajadzībām: politikas dokumenti, iekšējās vadlīnijas, kārtība un procedūras, kā arī praktiska apmācība informētības nodrošināšanai.

Riska vadība darījumos

Darījumu juridiskās izpētes un pārbaudes stadijā riska vadība spēlē būtisku lomu. Visā reģionā klienti augstu novērtē mūsu neatkarīgo pārbaudi par integritātes standartu ievērošanu uzņēmumā un korupcijas risku izvērtējumu. Šādi riski var pastāvēt gan klienta, gan trešo personu uzņēmumos.

Korporatīvo noziegumu izmeklēšana un aizstāvība

Mums ir liela pieredze, veicot dažāda veida izmeklēšanas uzņēmumos un valsts sektora organizācijās. Mēs strādājam diskrēti un ievērojam juridiskās saziņas konfidencialitāti. Mūsu klienti uzdod mums noskaidrot notikumu attīstības gaitu, savākt pierādījumus un identificēt un analizēt attiecīgus juridiskus jautājumus, kā arī veikt pārrunas ar tiesībsargājošām iestādēm, ja nepieciešams. Dažādu juridisko jomu komandas vienoti strādā pie kriminālo, regulēto jomu, civiltiesību vai komerctiesību saistību jautājumiem, kā arī palīdz sakārtot radušos darba tiesību jautājumus. Ja Jūsu uzņēmums saskaras ar kriminālvajāšanu, mēs palīdzēsim aizstāvēt Jūsu tiesības pirmstiesas izmeklēšanas laikā, kā arī tiesā visās instancēs.

Krīzes vadība

Ja Jūsu uzņēmumam radušās problēmas ar korumpētiem vai krāpnieciskiem vadītājiem un darbiniekiem, mēs palīdzēsim pārņemt vadību, atbalstīsim Jūs krīzes laikā un ievirzīsim Jūsu biznesu atpakaļ normālās sliedēs pēc iespējas īsākā laikā. Mēs palīdzēsim izsekot aktīvus un tos atgūt.

Mēs varam palīdzēt

 • Korupcijas novēršanas darbības
 • Krāpšanas novēršana
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas riski
 • Negodīgas konkurences jautājumu risināšana
 • Negodīgas komercprakses gadījumu risināšana
 • Aktīvu izsekošanas, atgūšanas un izpildes pasākumi
 • Kriminālizmeklēšana
 • Iekšējo politiku un procedūru sagatavošana
 • Krīzes vadība

Sazinieties ar mums

Pieredze

 • Legal Adviser

  Olympic Casino Latvia

  Representation in criminal proceedings over potential slot machine manipulation

 • Legal Adviser

  Dassault Systemes

  Representation in criminal proceedings by assisting police and courts over protection of client’s IP, namely illegal use of client’s software

 • Legal Adviser

  Tallinn City

  Advice on creation of anti-corruption strategy for Tallinn, the Estonian capital + its largest city with almost 20,000 employees and an annual budget of over 600 million euros

 • Legal Adviser

  Large hospitals and multinational companies

  Advice on implementing anti-corruption and anti-fraud measures + conducting confidential internal investigations in several large multinational corporations

 • Legal Adviser

  Shareholder in major Baltic retail chain

  Representation in criminal proceedings over manipulation of client’s property and revenues, involving high value property damage suffered by client

 • Legal Adviser

  Latvian and foreign companies

  Representing victims of fraudulently transferred funds, securing recovery of funds and returning them to the clients

 • Legal Adviser

  Leading company in creation and manufacture of electricity production and distribution equipment worldwide

  Representation in criminal proceedings for suspected bribery, including analysing and evaluating documentation and other materials linked to client’s construction project worth several hundred million euros

 • Legal Adviser

  Two of the top audit companies in Lithuania

  Representation in criminal proceedings where the clients were accused of criminality related to improper audit of finance and credit institutions