Risku vadība, korporatīvo noziegumu izmeklēšana un aizstāvība

Lai cik ļoti mums gribētos pilnībā no tiem izvairīties, korporatīvie noziegumi (white collar crime) ir biznesa vidē plaši izplatīta problēma. Krāpšana un korupcija uzņēmumiem, investoriem un darbiniekiem rada būtiskus zaudējumus. Mūsu komanda ir labi bruņojusies, lai stātos tiem pretī. Ja esat nokļuvuši krīzes situācijā vai tikai vēlaties īstenot profilaktiskus pasākumus, lai aizsargātu savu biznesu vai organizāciju no pārkāpumiem nākotnē, mēs nodrošināsim prasmīgu un pieredzējušu juridisku palīdzību un pārstāvību. Mums ir kontakti ne tikai reģionāli, bet arī globāli. Mēs sadarbojamies ar konsultantiem, kas palīdz veikt izmeklēšanu ārpus mūsu reģiona.

Atbilstība

Lai kāda arī nebūtu Jūsu uzņēmuma vai iestādes specifika, Jūs varat paļauties uz mums, ka mēs veiksim rūpīgu riska analīzi un pievērsīsim uzmanību visām detaļām. Mēs analizējam riskus no vairākiem skatpunktiem, ieskaitot pārvaldības un politikas dokumentu, kā arī pastāvošo riska vadības un ziņošanas procedūru izpēti, turklāt izvērtējam darbinieku informētību par riskiem. Izmantojot šīs riska analīzes rezultātus, mēs palīdzēsim sagatavot un ieviest pasākumus, kas precīzi atbilst tieši Jūsu vajadzībām: politikas dokumenti, iekšējās vadlīnijas, kārtība un procedūras, kā arī praktiska apmācība informētības nodrošināšanai.

Riska vadība darījumos

Darījumu juridiskās izpētes un pārbaudes stadijā riska vadība spēlē būtisku lomu. Visā reģionā klienti augstu novērtē mūsu neatkarīgo pārbaudi par integritātes standartu ievērošanu uzņēmumā un korupcijas risku izvērtējumu. Šādi riski var pastāvēt gan klienta, gan trešo personu uzņēmumos.

Korporatīvo noziegumu izmeklēšana un aizstāvība

Mums ir liela pieredze, veicot dažāda veida izmeklēšanas uzņēmumos un valsts sektora organizācijās. Mēs strādājam diskrēti un ievērojam juridiskās saziņas konfidencialitāti. Mūsu klienti uzdod mums noskaidrot notikumu attīstības gaitu, savākt pierādījumus un identificēt un analizēt attiecīgus juridiskus jautājumus, kā arī veikt pārrunas ar tiesībsargājošām iestādēm, ja nepieciešams. Dažādu juridisko jomu komandas vienoti strādā pie kriminālo, regulēto jomu, civiltiesību vai komerctiesību saistību jautājumiem, kā arī palīdz sakārtot radušos darba tiesību jautājumus. Ja Jūsu uzņēmums saskaras ar kriminālvajāšanu, mēs palīdzēsim aizstāvēt Jūsu tiesības pirmstiesas izmeklēšanas laikā, kā arī tiesā visās instancēs.

Krīzes vadība

Ja Jūsu uzņēmumam radušās problēmas ar korumpētiem vai krāpnieciskiem vadītājiem un darbiniekiem, mēs palīdzēsim pārņemt vadību, atbalstīsim Jūs krīzes laikā un ievirzīsim Jūsu biznesu atpakaļ normālās sliedēs pēc iespējas īsākā laikā. Mēs palīdzēsim izsekot aktīvus un tos atgūt.

Mēs varam palīdzēt

  • Korupcijas novēršanas darbības
  • Krāpšanas novēršana
  • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas riski
  • Negodīgas konkurences jautājumu risināšana
  • Negodīgas komercprakses gadījumu risināšana
  • Aktīvu izsekošanas, atgūšanas un izpildes pasākumi
  • Kriminālizmeklēšana
  • Iekšējo politiku un procedūru sagatavošana
  • Krīzes vadība

Sazinieties ar mums