Specializācija > Pakalpojums >

Vides un sociālā atbildība (ESG)

Lai pieņemtu investīciju lēmumus un organizētu biznesa procesus, mūsdienās prasmīgi jāorientējas vides, sociālās un pārvaldības (ESG) normatīvajā vidē, kā arī nepieciešama padziļināta izpratne par šīs jomas iespējām un izaicinājumiem. Mūsu komanda ir gatava jūs atbalstīt šajā jautājumā.

Sorainen ir ieguvis atzinību 2024. gada The Legal 500’s EMEA Green Guide izdevumā. Šī atzinība apliecina, ka esam vadošā ESG prakse Baltijas reģionā, kā arī mūsu apņemšanos nodrošināt ilgtspēju.

Mēs jums palīdzēsim izprast ar ilgtspējību saistītās prasības, kas ir aktuālas jūsu biznesam, veikt ESG atbilstības auditu un sagatavot pielāgotu ESG programmu. No darbinieku veselības aizsardzības un piegādes ķēžu pārvaldības līdz investoru uzticības veidošanai – mēs piedāvājam pielāgotas konsultācijas visos ESG juridiskajos un nodokļu jautājumos.

 

Sazinieties ar mums

Piedāvājat vai meklējat zaļo finansējumu?

Mēs varam jūs iepazīstināt ar prasībām, kas attiecas uz tiem, kuri vēlas piesaistīt zaļo finansējumu, kā arī varam izveidot zaļā finansējuma sistēmu finansējuma sniedzējiem. Zaļās obligācijas, zaļie investīciju fondi un aizdevumi, apdrošināšana pret ESG saistītiem riskiem – mēs orientējamies visās šajās jomās.

ESG ziņošanas mehānisma izveide?

Ar ESG saistītās ziņošanas prasības strauji attīstās, jo īpaši finanšu sektora uzņēmumiem. Ja jums ir pienākums izveidot ziņošanas mehānismus, mēs esam gatavi jums palīdzēt. Pat ja uz jums neattiecas stingras prasības, jūs varat vēlēties apgūt nozares labāko praksi un ieteikuma tiesību normu prasības, lai apmierinātu savu investoru vai finanšu pakalpojumu sniedzēju vēlmes.

Lasīt vairāk par mūsu nesenajām aktivitātēm (angļu valodā) šeit.

Zaļās enerģijas darījumu noslēgšana?

Mums ir plaša pieredze klientu konsultēšanā zaļās enerģijas (saules un vēja) projektos un labprāt piedāvājam savu palīdzību darījuma dokumentācijas pakešu strukturēšanā.

ESG atbilstība - apmierināti akcionāri

Ieinteresēto pušu – investoru, akcionāru, darbinieku un klientu – vēlmju apmierināšana vairos uzticību jūsu biznesam. Jūs gūsiet labumu no labi strukturētas sistēmas, tostarp regulāras vadības pārraudzības attiecībā uz ESG riskiem, iekšējo politiku, piegādes ķēdes pārvaldību un atbilstošiem informācijas atklāšanas mehānismiem. Mūsu komandai ir attiecīgās zināšanas, lai sniegtu jums konsultācijas par tiesisko regulējumu un pasākumiem, kas nepieciešami atbilstības panākšanai.

Mēs varam palīdzēt

Vides jautājumi

 • Vides atļaujas un noteikumi
 • Dabas resursu izmantošana
 • Veselības, vides un drošības (HES) regulējums un atļaujas
 • Atbildība vides jomā
 • Atkritumu un bīstamo materiālu apsaimniekošana
 • Atjaunojamās enerģijas regulējums un attīstības projekti (vējš, saules enerģija, biomasa, biodegviela, hidroenerģija, tīrs ūdeņradis utt.)
 • Vides strīdi un tiesvedība
 • Emisiju tirdzniecība
 • Ķimikāliju regulējums, ieskaitot ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), biocīdu un mazgāšanas līdzekļu regulējumu

Finanses

 • Zaļās obligācijas
 • Zaļie aizdevumi
 • Zaļie fondi un investīciju pārvaldība
 • Korporatīvās un produktu atbildības apdrošināšana, klimata risks, kiberrisks un citi ESG riski

Pārvaldība un atbilstība

 • Korporatīvā pārvaldība un akcionāru attiecības
 • Korupcijas un krāpšanas apkarošanas noteikumi
 • Iekšējā izmeklēšana, riska pārvaldība un strīdi
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumi
 • Sankcijas un tirdzniecības atbilstība
 • Vadlīnijas, uzraudzība un apmācības

Komercdarbība un regulējums

 • Produktu noteikumi un drošība (mārketinga un marķēšanas prasības, sertifikācija utt.)
 • Ilgtspējīgu preču un pakalpojumu intelektuālā īpašuma aizsardzība

Nodarbinātība

 • Darba tiesības un kolektīvās darba attiecības
 • Veselība un drošība darba vietā
 • Atalgojuma politika un stimuli
 • Trauksmes celšanas, aizskaršanas un diskriminācijas novēršanas politika
 • Noteikumi par daudzveidību un iekļaušanu

 Citi jautājumi

 • Uzņēmuma iekšējo noteikumu un prakses kodeksu pielāgošana valsts tiesību aktiem
 • Tiesvedība un padziļinātā izpēte attiecībā uz visiem iepriekš minētajiem jautājumiem
 • Sazināšanās ar attiecīgajiem regulatoriem un valsts iestādēm
 • Sponsorēšana un citi komerciāli līgumi starp uzņēmumiem un bezpeļņas organizācijām / sociālajiem uzņēmumiem.

Sazinieties ar mums