Tikko tika izlaists Legal500 EMEA Green Guide, kurā jau otro reizi Sorainen tiek atzīts par uzņēmumu, kas koncentrējas uz ESG. Šis apliecinājums uzsver mūsu vadošo ESG praksi Baltijā, kā arī apņemšanos nodrošināt ilgtspējību.

Kopš pagājušā gada esam piedzīvojuši stabilu klientiem sniegto vides, sociālo un pārvaldības (ESG) pakalpojumu pieaugumu. Mēs arī turpinām ieguldīt jautājumos, kas ir svarīgi mūsu reģiona ilgtermiņa ilgtspējai. Neseni ievērojamu projektu piemēri šajā jomā ir:

Mēs arī vadījām apmācības klientiem par dažādiem ar ESG saistītiem jautājumiem, kas attiecas uz viņu uzņēmējdarbību. Piemēram, apmācības BYKO-LAT valdei par korporatīvās pārvaldības jautājumiem un atbildības regulējumu, kā arī Lietuvas Aktuāru biedrības komandai par ilgtspējīgām finansēm saistītām juridiskajām prasībām, kas attiecas uz apdrošināšanas nozari.

Kā pierāda prakse, vides ilgtspējība, sociālā atbildība un korporatīvā pārvaldība vairs nav izvēles papildinājumi, bet gan būtiskas jebkura uzņēmuma ilgtermiņa panākumu un noturības sastāvdaļas. Korporācijām orientējoties sarežģītos normatīvajos regulējumos un ieinteresēto pušu cerībās, tās arvien biežāk vēršas pie mums, lai saņemtu atbilstošus padomus visos ar ESG saistītajos juridiskos un nodokļu jautājumos.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā mūsu komanda var atbalstīt jūsu ESG ceļojumā, lūdzu, sazinieties ar Vitalija Impolevičienė, mūsu ESG pakalpojumu sektora līdzvadītāju, e-pastā: vitalija.impoleviciene@sorainen.com.

 

Pieaugoša uzmanība ESG

Mēs esam arī panākuši ievērojamu progresu iekšējās uzņēmējdarbības ilgtspējības jomā, kas atspoguļota mūsu ikgadējā Sorainen ilgtspējas ziņojuma otrajā izdevumā. Aptverot visas jurisdikcijas, kurās uzņēmums darbojas, mēs esam parādījuši daudzsološus rezultātus un sasniegumus, pierādot vērtības, uz kurām balstās mūsu stratēģija.

Daži no svarīgākajiem notikumiem 2023. gadā:

  • Sorainen Igaunijas birojs saņēma Eiropas Zaļā biroja sertifikātu.
  • Esam sākuši pārskatīt mūsu iepirkumu un ceļojumu politiku, kā arī piegādes ķēdes pārvaldības procedūras.
  • Mēs turpinājām strādāt pie Vides pārvaldības sistēmas pilnveidošanas saskaņā ar ISO 14001, ar mērķi iegūt šo sertifikātu.
  • Saistībā ar inovācijām, kas ir mūsu biroja pamatā un aptverot mākslīgo intelektu, mēs esam vienīgais advokātu birojs Baltijā un Ziemeļvalstu reģionā, kas ierindots šī gada FT novatorisko juristu indeksā — Eiropa 2023.
  • Mēs ievērojami palielinājām pro bono darba daļu un atbalstām ietekmīgus labdarības, inovatīvus un jaunuzņēmumu projektus.
  • Mēs saskaņojām savu ilgtspējas ziņojumu ar GRI Standartiem, lai uzlabotu mūsu pārskatu sniegšanas pārredzamību, salīdzināmību un uzticamību.
  • Atvērām Tartu HUB – attālinātās darba telpas Tartu, kas veicina jauno juristu daudzpusīgu attīstību.

 

Izpratnes vairošana

Došana atpakaļ ir svarīga Sorainen vērtība. Lai palielinātu izpratni par ESG un to, kā tā ietekmē mūsu ikdienas dzīvi, kā arī uzņēmējdarbības vidi, mēs pastāvīgi izglītojam sabiedrību, kā arī uzņēmumus dažādos formātos, sākot no podkāstiem ar Äripäev radio līdz pasākumiem Igaunijas Biznesa skolā.

Mūsu kolēģi uzstājas tādās biznesa konferencēs kā “Sustainability that pays off ’23” (Ilgtspēja, kas atmaksājas ’23), “Nordic and Baltic sustainable business meeting” (Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ilgtspējīga biznesa tikšanās) Lietuvā, “Baltijas Ilgtspējas balva”, “Viena pasaule, viena nākotne” un “Ilgtspējīgs nekustamais īpašums un būvniecība Baltijā 2023” konferences Latvijā un daudzas citas.

Sākot ar šo gadu, mēs piedāvājam arī ESG ziņas ar visatbilstošāko informāciju, kas palīdz biznesam augt. Piesakieties šeit, ja vēlaties saņemt šīs ziņas.

 

Pasaules zaļais ceļvedis

Legal 500 EMEA Zaļais Ceļvedis ir pirmais pasaules ceļvedis labākajiem advokātu birojiem, kas sniedz konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, pārvaldību un ilgtspējību, un redakcijā ir atlasītas vadošās prakses un personas katrā jurisdikcijā, atzīstot firmas ieguldījumu ‘Zaļo pārmaiņu’ veicināšanā un ESG. Ceļvedis parāda, ka Legal 500 izplatās visā pasaulē un sniedz globālu skatījumu uz advokātu birojiem, kas ir galvenie spēlētāji šajā jomā, piem., firmas, kas vienā vai otrā veidā veicina “zaļo pāreju”.