Sorainen Strīdu risināšanas un risku vadības prakses grupai š.g. aprīļa beigās pievienojās Dr. iur., zvērināta advokāte Violeta Zeppa-Priedīte.

Violetas zināšanas un pieredze krimināltiesību jomā, tostarp par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, korupcijas, krāpšanas jautājumiem, būs vērtīgs papildinājums biroja sniegtajiem pakalpojumiem. Violeta vadīs Sorainen Strīdu risināšanas un risku vadības prakses Risku vadības, atbilstības un korporatīvo noziegumu izmeklēšanas prakses grupu Latvijā.

Sorainen Latvijas biroja Strīdu risināšanas un risku vadības prakses grupas vadītājs, partneris Andris Tauriņš uzsver: “Korporatīvās tiesības ir nesaraujami saistītas ar krimināltiesību riskiem. Violetas pieredze un zināšanas stiprinās biroja strīdu risināšanas praksi un sniegs klientiem nozīmīgu atbalstu krimināltiesību risku mazināšanā un novēršanā.”

Violeta kopš 2011. gada ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre, kā arī Eiropas Krimināltiesību advokātu asociācijas (ECBA) biedre.

Kopumā Violetai ir vairāk kā 20 gadu profesionālā pieredze jurisprudencē. Profesionālā pieredze gūta gan praktizējot kā zvērinātai advokātei, gan arī strādājot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā par Juridiskās nodaļas vadītāju, Tieslietu ministrijā par Krimināltiesību nodaļas vadītāju, par Latvijas pārstāvi/ekspertu Eiropas Padomes Pretkorupcijas darba grupā (GRECO), par prokurora palīgu Organizēto un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrā.

Violeta ir veikusi akadēmisko darbu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē kā lektore Krimināltiesisko zinātņu katedrā. 2011. gadā, aizstāvot promocijas darbu “Valsts amatpersonu kriminālprocesuālā imunitāte”, Violeta ieguva tiesību zinātņu doktora grādu.

Violeta ir vairāku zinātnisko darbu autore un līdzautore. Kā nozīmīgākie pēdējo gadu sasniegumi atzīmējami līdzautorība zinātniskajā monogrāfijā “Kriminālprocesa likuma komentāri. A daļa” un līdzautorība zinātnisko komentāru grāmatā “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa. Saeima”.