Sorainen Strīdu risināšanas un risku vadības prakses grupai š.g. marta vidū pievienojās Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktore Viktorija Soņeca.

Viktorijas zināšanas par Eiropas Savienības Tiesas tiesvedības procesiem, Eiropas Savienības tiesībām, Eiropas Savienības un nacionālās likumdošanas iniciatīvu virzīšanu, kā arī nacionālo politiku un vadlīniju izstrādāšanā būs labs papildinājums biroja sniegtajiem pakalpojumiem.

Sorainen Latvijas biroja Strīdu risināšanas un risku vadības prakses grupas vadītājs, partneris Andris Tauriņš uzsver: “Esam gandarīti par Viktorijas lēmumu stiprināt mūsu komandu. Tas ļaus mums sniegt arvien labākus interešu pārstāvības pakalpojumus valsts pārvaldē un starptautiskajos strīdu izskatīšanas forumos.”

Viktorijai ir daudzu gadu pieredze juridisku jautājumu izpētē gan kā autorei, gan redaktorei. Viņai tuvas tēmas ir interešu pārstāvība, lobēšanas regulējums, personas datu aizsardzība, konstitucionālās tiesības, administratīvās tiesības (piemēram, viņa ir līdzautore grāmatai “Administratīvo pārkāpumu tiesības. Administratīvās atbildības likuma skaidrojumi”), kā arī tehnoloģiju jautājumi. Tāpat Viktorija piedalās dažādās konferencēs – ne tikai nacionālās, bet arī starptautiskās, ir izstrādājusi pētījumu “Lobēšanas regulējuma nepieciešamība Latvijā kā demokrātiskā tiesiskā valstī”, un šobrīd strādā pie pētījumu, kā suverēns tiek ietekmēts ar tehnoloģiju starpniecību.