Ar lepnumu paziņojam, ka mūsu zvērināta advokāta palīdze Linda Reneslāce no Sorainen Latvijas biroja ir veiksmīgi pabeigusi Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja EUIPO Preču zīmju un dizaina izglītības programmu (ETMD EP).

Par ETMD EP

ETMD EP tika izveidota kā izglītības programma EUIPO ietvaros ar mērķi palielināt zināšanas par Eiropas Savienības preču zīmju un Kopienas dizainparaugu tiesisko ietvaru, galvenokārt par Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) procedūrām un praksi šobrīd praktizējošo intelektuālā īpašuma profesionāļu kopienā.

ETMD EP lektoru lokā ir pārstāvji no EUIPO, tostarp Apelācijas padomes locekļi, universitātes profesori un augsti kvalificēti preču zīmju profesionāļi.

Padziļinātas zināšanas par EUIPO praksi un rīkiem

Linda parasti strādā ar lietām, kas aptver dažādus preču zīmju, patentu, dizainu un autortiesību aspektus, bet no tiem Lindai visvairāk interesē tieši preču zīmes.

Linda ir studējusi preču zīmju tiesības augstākajā līmenī Džordža Vašingtona Universitātē ASV, ar to iegūstot unikālu redzējumu par preču zīmju tiesību izlietošanu ASV.

ETMD EP kurss nodrošinājis Lindai padziļinātas zināšanas par Eiropas Savienības preču zīmju reģistrācijas, atzīšanas par spēkā neesošām un anulēšanas piemērošanas īpatnībām, prasībām, kādas piemērojamas tādām kvalitātes kategorijām kā ģeogrāfiskās un izcelsmes norādes. Tam papildus Linda ir ieguvusi vērtīgu ieskatu par Kopienas dizainparaugu aizsardzību.

Lindas iegūtās zināšanas jau ir pierādījušas savu noderību un tiek aktīvi izmantotas, konsultējot par dažādiem Eiropas Savienības preču zīmju jautājumiem.

Papildu informācija par ETMD EP programmu ir pieejama šeit: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/etmdep.