Sadarbojoties Humboltu Universitātei Berlīnē (Humboldt Universität zu Berlin) un Latvijas Universitātei, Latvijas un Vācijas studenti sagatavoja referātus, piedaloties vasaras skolā “Projekt Netzwerk Ost-West”, kuras tēma šogad ir “Tiesības virtuālajā vidē un interneta kopienu regulējums”.Šogad no 29. jūlija līdz 11. augustam studenti pavadīja vienu nedēļu Rīgā un vienu nedēļu Berlīnē, analizējot tiesību problēmas virtuālajā vidē un abu valstu tiesisko regulējumu. Projekta ietvaros studenti darbojas pāros, analizējot kādu no aktuālajiem tematiem, tādus kā virtuālo kopienu pašregulēšanās tiesības, īpašuma tiesības virtuālajā vidē, konstitucionālo principu ievērošana un virtuālā demokrātija interneta platformās u.c.

Projekta ietvaros dalībnieki ne tikai sagatavoja prezentācijas, bet arī apmeklēja abu valstu iestādes, izbaudīja kultūras programmu un viesojās Sorainen Latvijas birojā, kur partnere Ieva Andersone pastāstīja studentiem par advokātu biroja darbu un pieredzi ar tehnoloģijām saistīto juridisko jautājumu risināšanā.

Seminārā kā zinātniskie konsultanti no Latvijas piedalījās Sorainen pārstāvji – zvērināts advokāts Andris Tauriņš un juriste Jūlija Terjuhana. Studentu komandā darbojās mūsu kolēģe Krista Niklase.