Nele Otsalt

Jurist

Keel

eesti, inglise

Õigusvaldkonnad

Ärivaldkonnad

Riik

Eesti

Minust

Kinnisvara- ja ehitusvaldkonna töörühma juristina toetan kolleege erinevate ehitus-, keskkonna-, kinnisvara- ja planeerimisõiguslike dokumentide ettevalmistamisel ning juriidiliste analüüside koostamisel.

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Mulle on oluline

Lai silmaring. Leian, et nii juuratöös kui elus üldiselt on heaks oskuseks näha suurt pilti ja mõista rohkemat kui ainult enda valdkonda. Seetõttu olen ülikooliõpingute ajal katsetanud erinevate praktikate raames lisaks ehitus- ja kinnisvaraõigusele ka kohtuvaidluste, perekonna- ja pärimisõiguse, meditsiiniõiguse, tööõiguse ja finantsõiguse valdkonda. Kuuludes Soraineni ThinkTanki meeskonda, saan lisaks  ehitus- ja kinnisvaraõiguse valdkonnale praktiseerida ka büroo teistes õigusvaldkondades. Kuigi praktikatel olen keskendunud rohkem eraõiguse valdkondadele, siis karistusõiguse ja haldusõiguse teadmiste süvendamiseks võtan osa erinevatest ülikooli poolt pakutavatest valikainetest ja eriseminaridest. Lõppeesmärgina soovin, et advokaadibüroos töötamine annaks mulle arusaama ka teiste õigusinstitutsioonide toimimisest ja mõttemaailmast.

Empaatilisus.  Mõistan, et nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute vaidluste lahendamine toob kaasa märgilisi tagajärgi, mistõttu on oluline osata end teise inimese olukorda seada ning näha seadusetekstist kaugemale. Minu jaoks on tähtis säilitada inimlikkus ning tagada kõigi osapoolte võrdne kohtlemine läbi terve kohtuprotsessi.

Täpsus. Juuratöös ei saa jääda lahtiseid otsi ega ebaselgeid lahendusi. Soovin iga vaidluse juures anda enda maksimaalse panuse, mõistmaks kõiki asjaolusid ning kasutades lahenduse leidmisel parimaid praktikaid. Panustan eeltöösse, et leida just see õige kohalduv õiguslik alus, ja vaatan  sügavuti normi sisse nii asjakohaseid väljaandeid kui ka kohtupraktikat analüüsides.

Kommunikatsioon ja meeskonnatöö. Teamwork makes the dream work ehk pean lugu kolleegidega suhtlemisest ja teadmiste vahetamisest. Igaüks on hea milleski erinevas ning usun, et omavaheline suhtlus aitab kaasa sisukama argumentatsiooni kirjutamisele ning enesearengule. Olles varasemalt kuulunud nii õpilasesindusse kui ka vabatahtlikku organisatsiooni, mõistan, kui suuri mägesid saab üheskoos liigutada ja millist ühtekuuluvuse lisaväärtust see endas kannab.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses, omandamisel)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Euroopa Õigusteaduse Üliõpilaste liit (ELSA)