Nõustamisvaldkonnad > Ärivaldkond >

Meditsiin ja tervishoid

Kombineerime teadmised meditsiini- ja tervishoiu valdkonnast juriidilise oskuste, teadmiste ja kogemustega. Katame kõiki valdkonnaga seotud küsimusi: patendivaidlustest äritegevuse ümberkorraldamiseni; varude arvestussüsteemi analüüsist järelevalve-, konkurentsi- ja vastavusnõuete teemadel nõustamiseni; suurte ja väikeste farmaatsiaettevõtete toetamisest suhetes riigiasutustega üleriiklike kontrollisüsteemide rakendamiseni. Pakume terviklikku teenustepaketti ka globaalselt tegutsevatele ettevõtetele ning rakendame riskijuhtimissüsteemi, mis vastab ka kõige rangematele nõuetele. Meie tugevus peitub ühtses rahvusvahelises meeskonnas.

Võta ühendust

Räägime kliendiga ühte keelt

Te ei pea vaeva nägema, et selgitada meile, mis on „HCP“, „IIS“ või „CRO“ – me tunneme meditsiini ja tervishoiu valdkonda ja selle eripärasid.

Läbiproovitud teadmised

Oleme nõustanud kliente väga erinevates küsimustes ning jõudnud läbi oma kogemuste nii kaugele, et saame igale kliendile just talle sobivat lahendust pakkuda.

Terviklik nõustamine

Meie nõustamine ei tähenda üksnes päringule vastamist – vaagime iga küsimust alati kliendi huvidest lähtuvalt. Näiteks kui teil on vaidlus konkurentsiametiga, siis analüüsime kindlasti tervikpilti ja hindame, milliste konkurentsiõiguslike aspektidega peaksite oskama arvestada.

Regiooni parimad nõustajad

Suur büroo saab valida ja hoida parimaid talente ning panustada andekate inimeste arengusse. Lisaks on paljud meie partnerid ja advokaadid tunnustatud õppejõud. Sellest kõigest võidavad meie kliendid.

Saame olla abiks

 • nõuetelevastavuse küsimused, sh kõik, mis puudutab korruptsioonivastaseid nõudeid, suhteid meditsiinialase personaliga ja tegevuspoliitikate vastavusseviimist kohalike seadustega
 • kaubandustegevust puudutavad õigusküsimused: mis tahes tüüpi lepingud, sh turundus- ja turustuslepingud
 • äriõigusalane nõustamine: restruktureerimine ja M&A tehingud, tööõiguse küsimused
 • järelevalve regulatsioonid: kliinilised uuringud ja tegevusload
 • konkurentsiküsimused, sh kliendi esindamine suhtluses järelevalveasutustega
 • intellektuaalomand, sh patendi- ja kaubamärgiküsimused
 • juriidilised auditid, sh valdkondlikud auditid (nt intellektuaalomandit puudutavad auditid)
 • koolitused: kohaliku personali koolitamine vastavalt kliendi tegevusele ja kohalikele seadustele
 • kriminaalõiguslik nõustamine: esindamine kriminaaluurimise korral

Võta meiega ühendust

Kogemus

 • Õigusnõustaja

  Merck

  Ülemaailmse teadus- ja tehnoloogiaettevõtte Merck Balti üksustele üldise õigusabi osutamine ning nõustamine seoses kohalike ravimiregulatsioonidega, eelkõige tervishoiutöötajate, haiglate ja patsientidega sõlmitavate lepingute osas

 • Õigusnõustaja

  Läti Ravimite Ehtsuse Kontrolli Sihtasutus

  Läti ravimite ehtsuse kontrolli süsteemi loomise ja haldamise eest vastutava riikliku sihtasutuse igakülgne õigusnõustamine

 • Õigusnõustaja

  Servier Pharma

  Uute ravimitega seotud nõustamine: hinnastamispõhimõtted ja regulatsioonid ning argumentatsioon ja ettepanekud

 • Õigusnõustaja

  Ortomax

  Hambaraviettevõtte Eurodent müük BaltCap fondi portfelli kuuluvale Unimedile

 • Õigusnõustaja

  Polpharma

  Ettevõtte restruktureerimine, tütarettevõtte asutamine Valgevenes ning nõustamine tööõiguse, ühinguõiguse, lepinguõiguse, maksuõiguse ja riikliku regulatsiooniga seotud küsimustes

 • Õigusnõustaja

  Sanofi

  Õigusnõustamise täisteenus, sealhulgas ravimireklaami ja -turunduse, kliiniliste uuringute ja tervishoiutöötajatega sõlmitavate lepingutega seotud spetsiifilised küsimused, hulgimüügilepingute ja kaubamärgilitsentside analüüs

 • Õigusnõustaja

  Limedika, Gintarinė vaistinė, Norfos vaistinė (Pelion Healthcare Groupi ettevõtted)

  Õigusnõustamise täisteenus, sealhulgas ravimite paralleelimpordiga seotud spetsiifilistes küsimustes, ning nõustamine konkurentsiõiguse, isikuandmete kaitse, intellektuaalomandi ja ühinguõiguse valdkonnas.

Uudised