Soraineni siht on aidata klientidel olla oma äris edukas, et sel moel kasvatada üldist jõukust ja heaolu Balti riikides ja Valgevenes. Et kiirendada meie regiooni taastumist koroonapandeemia põhjustatud tervise- ja majanduskriisist, oleme käima lükanud Shared Mission programmi. Programm toetab Baltimaades ja Valgevenes COVID-19ga seotud probleemide lahendamisele suunatud projekte. Pakume organisatsioonidele tasuta (pro bono) õigus- ja maksunõustamist kokku 100 000 euro väärtuses.

Kandideerimise tähtaeg oli 19. mai 2020.

Lisaks meie senised toetusprojektid:

  • Üle maailma psühholoogilist abi pakkuva mobiilirakenduse „Act On Crisis” nõustamine tarbijakaitse-, regulatsioonide ja andmekaitseküsimustes
  • Asutamisvormi ja aktsionäride lepingut puudutava nõu andmine UVIRESO meeskonnale, kes arendab personaalseid ultraviolettvalgust kasutavaid respiraatoreid, mis tapavad 99% väljahingatavas õhus leiduvast viirusest
  • „SherLOCK @home” ja „ViLTė” projektide toetamine „Hack The Crisis” häkatonil
  • Zelos – mobiilirakenduse, mis on loodud suurte meeskondade abistamiseks ülesannete haldamisel ning mis pakub veebipõhist abitelefoniplatvormi, nõustamine andmekaitse küsimustes.

Kandideerijate isikuandmeid töödeldakse “Shared Mission” programmi elluviimise eesmärgil vastavalt meie privaatsuspoliitikale, mis on leitav siit.