Dr Kaido Künnapas

Partner, vandeadvokaat

Keel

eesti, inglise

Õigusvaldkonnad

Ärivaldkonnad

Riik

Eesti

Minust

Olen Eesti maksuõiguse töörühma juht ning keskendun oma töös otsestele maksudele. Nõustan kliente muuhulgas omandamistehingute maksuküsimustes, osalusoptsiooniplaanide kujundamisel, investeerimisfondide maksustruktureerimises ning piiriülese töötamise teemadel. Pidev akadeemilise õppe- ja teadustegevuse läbiviimine ning töötamine tehnoloogiasektori eestvedajatega on oluliseks osaks minu enesearengus.

Mulle on oluline

Eesti maksusüsteemi konkurentsivõimelisena hoidmine. Koostöös tehnoloogiasektori eestvedajatega on mul olnud võimalus seista hea Eesti osalusoptsioonide maksustamise reeglite kaasajastamise eest. Pidev töötamine uudsete maksuteemadega, nagu näiteks krüptovarade ning digimajanduse ärimudelitega, annab mulle võimaluse rääkida kaasa maksuõiguse kujundamises. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on nimetanud mind Eesti esindajaks Euroopa Innovatsiooninõukogu veetavasse töötajate osalusoptsioonide töögrupis.

Tehnoloogia integreerimine maksunõustamisse ja maksustamisse. Olles Fulbrighti stipendiaat San Diego ülikoolis, uurisin rahvusvaheliste maksulepingute automatiseerimise loogikat ning rakendusi. Minu missioon on leida tehnoloogilisi lahendusi, mis aitaksid suurendada maksuõiguse „kasutajamugavust“ ning võimaldaksid integreerida maksustamist toodetesse/teenustesse.

Teadus- ja arendustegevuse soodustamine läbi maksude. Olen osalenud tunnustatud Euroopa ülikoole esindavate teadurite töörühmas, et arutada teadus- ja arendustegevuse maksusoodustuste praegust seisu ning tulevast arengut. Selle arutelu tulemusena on koostatud põhjalik aruanne ja peatükk raamatus, mis on kättesaadav kogu maailma lugejaskonnale.

Uue põlvkonna õpetamine. Olen andnud palju maksu- ja äriõiguse, samuti menetlusõiguse loenguid TalTechis, Tartu Ülikoolis, Estonian Business Schoolis ning meie enda Sorainen Student Academys. Õpetamine on täiustanud minu oskust kirjeldada keerulisi teemasid lihtsate sõnadega.

Akadeemiline taust

  • San Diego Ülikooli õigusteaduskond (USA õigus- ja poliitikaprogramm, Fulbrighti stipendium)
  • Tartu Ülikool (doktorikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)
  • Academy of European Law (European Taxation Law)
  • Tartu Ülikooli rahvusvaheline suveülikool (Recent developments in EU law. Proceedings in ECHR)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur
  • Rahvusvahelise Maksuõiguse Ühing (IFA), Eesti haru juhatuse liige
  • Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Selts
  • Eesti Noorte Advokaatide Ühing

Üritused

Näita kõiki