Birke Vahesaar

Jurist

Keel

inglise, eesti

Õigusvaldkonnad

Riik

Eesti

Minust

Olen Soraineni advokaadibüroo entusiastlik jurist, kes on keskendunud keskkonna- ja kinnisvaraõigusele. Mul on terav silmaring ja kirg õigusküsimuste uurimise vastu, mis võimaldab mul pakkuda väärtuslikku tuge büroo klientidele. Minu oskus teha koostööd ning minu pühendumus kvaliteetse töö tegemisele teevad minust väärtusliku meeskonnaliikme. Hoolimata sellest, et olen oma juristikarjääri alguses, olen pühendunud oma oskuste täiustamisele ja sellele, et olla selle valdkonna esilekerkivate küsimustega kursis ning kasutada oma oskusi, et aidata kaasa jätkusuutlikumale tulevikule.

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Mulle on oluline

Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit. Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu liikmena oli mul võimalus osaleda aktiivselt juriidilises kogukonnas ja saada väärtuslikke teadmisi juristide elukutsest. Erinevatel üritustel ja tegevustes osalemise kaudu õppisin, kuidas teha tõhusat koostööd teiste liikmetega, lihvida oma juhtimisoskusi ja arendada sügavamat arusaamist Eesti õigussüsteemist. Minu roll liidus hõlmas ürituste korraldamist, osalemist juriidilistes aruteludes ja panustamist õigusalase hariduse arendamisse Eestis. Nende kogemuste kaudu sain sügavama arusaama sellest, kui oluline on luua tugevaid suhteid ja võrgustikke juriidilises kogukonnas.

Eesti Harjutuskohtu võistlus. Osalemine Eesti harjutuskohtu võistlusel ja esikolmikusse jõudmine oli muljetavaldav kogemus, mis andis mulle hindamatuid oskusi ja teadmisi. Võistluse kaudu arendasin kriitilise mõtlemise oskust ja oskust analüüsida kiiresti keerulisi õigusküsimusi. Õppisin, kuidas kohtunikele tõhusalt juriidilisi argumente edastada ja sain juurde enesekindlust oma võimekuses esineda pinge all. Lisaks oli mul võimalus luua suhteid teiste õigusteaduskonna üliõpilaste ja juristidega, mis on minu karjääri arengule kasuks tulnud. Esikolmikusse pääsemine oli märkimisväärne saavutus, mis suurendas mu enesekindlust ja tugevdas mu kirge õiguse vastu. See oli tunnistus raskest tööst, pühendumusest ja ettevalmistusest, mida ma võistlusele panustasin. See andis mulle praktilisi kogemusi, väärtuslikke oskusi ja sügavamat tunnustust juristi elukutse vastu.

Lisaks antud kohtuasi oli seotud keskkonnaõigusega. Võistlusel osaledes sain aru, et keskkonnaõigus on valdkond, mis on mulle väga südamelähedane ja millega ma tahan edasi tegeleda. See kogemus viis mind lõpuks otsuseni keskenduda oma juriidilises karjääris keskkonnaõigusele.

Mentoriks olemine Changemakers Academys ja Aitan Eestit programmis olemine on olnud väärtuslik kogemus, mille käigus arendasin oskusi, mis on otseselt rakendatavad minu kui juristiabi rollis. Mentorina õppisin, kuidas tõhusalt suhelda ja juhendada teisi nende eesmärkide saavutamise suunas. See on aidanud mind juristiabi rollis, kus selge suhtlemine on oluline nii klientide kui ka kolleegidega. Lisaks sellele on mentorlus õpetanud mulle, kuidas läheneda probleemidele eri vaatenurkadest, mis on omakorda väga oluline keerulistele õigusküsimustele loovate lahenduste leidmisel.

Aitan Eestit programmis õppisin, kuidas luua suhteid klientidega, mõista nende vajadusi. Need oskused on olnud hindamatu väärtusega minu töös, kus tugevate suhete loomine klientidega ja nende eesmärkide mõistmine on edukate tulemuste saavutamiseks hädavajalik.

Kokkuvõttes on minu kogemused mentori ja müüjana aidanud mul saada mitmekülgsemaks juristiabiks. Olen omandanud väärtuslikke oskusi suhtlemisel, probleemide lahendamisel ja suhete loomisel, mida rakendan oma töös iga päev. Olen nende kogemuste eest tänulik ja usun, et need on aidanud mul saada paremaks ja efektiivsemaks liikmeks igas juriidilises meeskonnas.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses, omandamisel)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit
  • Investeerimisklubi