Veebruarist liitub Soraineni partneriteringiga Nauris Grigals. Nii kasvab Soraineni Läti kontori partnerite koguarv kaheksani. Nauris asub koos büroo juhtivpartneri Eva Berlausiga juhtima Läti kontori ühinguõiguse ning ühinemiste ja ülevõtmiste meeskonda.

Ühinemiste ja ülevõtmiste üksus on üks kiiremini kasvavaid valdkondi meie büroos. Läti kontoris kasvas selle käive ainuüksi eelmisel aastal 20%. Kasv meeskonna suuruses näitab arengut, aga loomulikult ka vajadust tõsta juhtimisvõimekust.

Nauris Grigalsi spetsialiseerumisvaldkonnad on ühinguõigus, ühinemised ja omandamised (M&A), tööõigus, ettevõtetevaheliste vaidluste lahendamine ning maksejõuetus ja restruktureerimine.

Nauris on praktiseerinud ühinguõiguse  ning ühinemiste ja ülevõtmiste valdkonnas üle 10 aasta ning enne Soraineniga liitumist juhtis ta teises Balti advokaadibüroos ühinguõiguse ning ühinemiste ja omandamiste töörühma. Lisaks põhjalikele teadmistele ühinguõiguse ning ühinemiste ja ülevõtmiste valdkonnas on Naurisel märkimisväärne kogemus vaidluste lahendamisel ning on kõigis suuremates õigusuuringute kataloogides (Chambers, Legal500, IFLR1000) tunnustatud kui üks juhtivaid spetsialiste Lätis nendes praktikavaldkondades.

„Ärivaldkonna spetsiifika näeb ette väga intensiivseid perioode, kui töötame koos klientidega suurte tehingute kallal. Soovime tagada, et klientide vajadused selliste projektide käigus saaksid täidetud nii meeskonna kui eelkõige partnerite tasandil. Edaspidi juhime koos Naurisega Läti kontori ühingute ja ülevõtmiste meeskonda. Tema pikaajalised kogemused on meie meeskonnale oluliseks kasuks ja võimaldavad meil töötada suurema võimsusega, et pakkuda oma klientidele uusi teenuseid.

Nagu varem teatatud, on Soraineni meeskonnaga selle aasta alguses liitunud veel üheksa partnerit kolmest erinevast riigist. Need uued juhid tugevdavad kuut rahvusvahelist meeskonda: vaidluste lahendamine, ettevõtted ja ühinemised ning ülevõtmised, rahandus ja kindlustus, maksud ja kinnisvara ning konkurentsi ja reguleerimine. Soraineni partnerite koguarv on nüüd 43.