Energeetika

Meie meeskond tegeleb iga päev regiooni suurimate energeetikasektori tehingutega, mis puudutavad nii kütuse, gaasi, elektri, soojuse kui ka tuumaenergia sektoreid. Nõustame ettevõtteid, investoreid ja arendajaid ning anname nõu kõikide energiasektorit puudutavate siseriiklike ja rahvusvaheliste seaduste ja regulatsioonide kohta. Ükskõik kui keeruline üks leping või regulatsiooniküsimus ka ei oleks, meie energeetikaasjatundjad on võimelised aitama. Nende selja taga on kogu meie meeskond oma teadmistega vaidluste lahendamise, konkurentsiõiguse, keskkonnaõiguse ning ühinemiste ja ülevõtmiste valdkonnas.

Saame olla abiks

 • energeetikaprojektide arendamine (sh elektri- ja koostootmisjaamade planeerimine, ehitus ja moderniseerimine, võrguühendused, hoidlad)
 • keskkonnanõuded (sh keskkonnamõjude hindamine, läbirääkimised riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega ning kohaliku kogukonnaga)
 • energeetikaprojektide rahastamine (era- ja avaliku sektori partnerlus, kontsessioonilepingud)
 • nõuetele vastamine ja tururegulatsiooni küsimused (litsentsid, load, eriregulatsioonid, altkäemaksuvastased reeglid, nõuetele vastavuse programmid)
 • energeetikaettevõtete juhtimine (ühingu- ja tööõigus)
 • energeetikasektori riigihanked
 • maksud ja toll, sotsiaalkindlustus
 • konkurentsiõigus (sh keelatud lepped, turgu valitseva seisundi kuritarvitamine, kartellide uurimine)
 • hindade ja tariifide kooskõlastamine
 • tarne- ja võrgulepingud
 • vaidluste lahendamine
 • investeeringute kaitse
 • emissioonidega kauplemine
 • taastuvenergeetika

Võta meiega ühendust