Energeetika

Meie meeskond tegeleb iga päev regiooni suurimate energeetikasektori tehingutega, mis puudutavad nii kütuse, gaasi, elektri, soojuse kui ka tuumaenergia sektoreid. Nõustame ettevõtteid, investoreid ja arendajaid ning anname nõu kõikide energiasektorit puudutavate siseriiklike ja rahvusvaheliste seaduste ja regulatsioonide kohta. Ükskõik kui keeruline üks leping või regulatsiooniküsimus ka ei oleks, meie energeetikaasjatundjad on võimelised aitama. Nende selja taga on kogu meie meeskond oma teadmistega vaidluste lahendamise, konkurentsiõiguse, keskkonnaõiguse ning ühinemiste ja ülevõtmiste valdkonnas.

Saame olla abiks

 • energeetikaprojektide arendamine (sh elektri- ja koostootmisjaamade planeerimine, ehitus ja moderniseerimine, võrguühendused, hoidlad)
 • keskkonnanõuded (sh keskkonnamõjude hindamine, läbirääkimised riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega ning kohaliku kogukonnaga)
 • energeetikaprojektide rahastamine (era- ja avaliku sektori partnerlus, kontsessioonilepingud)
 • nõuetele vastamine ja tururegulatsiooni küsimused (litsentsid, load, eriregulatsioonid, altkäemaksuvastased reeglid, nõuetele vastavuse programmid)
 • energeetikaettevõtete juhtimine (ühingu- ja tööõigus)
 • energeetikasektori riigihanked
 • maksud ja toll, sotsiaalkindlustus
 • konkurentsiõigus (sh keelatud lepped, turgu valitseva seisundi kuritarvitamine, kartellide uurimine)
 • hindade ja tariifide kooskõlastamine
 • tarne- ja võrgulepingud
 • vaidluste lahendamine
 • investeeringute kaitse
 • emissioonidega kauplemine
 • taastuvenergeetika

Võta meiega ühendust

Kogemus

 • Õigusnõustaja

  Lietuvos Energija

  Nõustasime klienti 1 miljardi eurose keskmise tähtajaga eurovõlakirjade programmi ettevalmistamisel ja seoses esimese kuni 200 miljoni eurose emissiooniga

  1 miljard eurot
 • Ostja õigusnõustaja

  Enerstena

  Nõustasime välisinvesteeringut, millega Enerstena omandas Soome biomassikatelde tootja Nakkila Boilers Oy

 • Õigusnõustaja

  Nelja Energia

  Nõustasime 100% osaluse müüki Baltimaade suurima energiatootja Eesti Energia tütarettevõtjale Enefit Green

  488 miljonit eurot
 • Õigusnõustaja

  Eesti Gaas

  Nõustasime Eesti suurimat maagaasi hulgi- ja jaemüüjat ning Eesti peamiste maagaasi jaotusvõrkude omanikku ettevõtte restruktureerimisel

  Ca 60 miljonit eurot
 • Õigusnõustaja

  Baltic Bioethanol

  Nõustasime klienti seoses tehase kavandamisega Bauska tööstusparki. Tehases asutakse biomassist tootma teise põlvkonna bioetanooli. Projektiga luuakse Bauska rajoonile lisandväärtust umbes 30 miljonit eurot aastas

  150 miljonit eurot
 • Õigusnõustaja

  Chevron

  Nõustasime USA energeetikahiidu Leedus ühisettevõtte loomisel, et uurida ja võtta kasutusele süsivesinikuressursse, sealhulgas ühisettevõtte juhtimisstruktuuri kokkuleppimisel ning ka hilisemal riigist lahkumisel ja ettevõtte likvideerimisel

 • Õigusnõustaja

  Technological Solutions ja Pellet 4Energia

  Nõustasime Baltimaade juhtivat taastuvenergiakontserni Nelja Energia Brocēni koostootmisjaama ja pelletitehase ehitamisel

  Ca 30 miljonit eurot
 • Õigusnõustaja

  Eesti Taastuvenergia Koda

  Nõustasime Eesti taastuvenergiatootjate peamist katusorganisatsiooni õigusloomeprotsessis, mille käigus muudeti taastuvenergeetika toetusmeetmeid

  Ca 100 miljonit eurot