Ühisettevõtted, ühingustruktuurid ja restruktureerimine

Kui meie kliendid soovivad asutada ühisettevõtet, aitame neil olukorda kaardistada ja tegevuskava koostada, alates iga aktsionäri ootuste ja panuste väljaselgitamisest kuni võimaliku ühisettevõttest väljumiseni. Et klient tunneks end igas olukorras kaitstuna, teeme kõik õigused ja kohustused üksipulgi selgeks – kõikide osapoolte panused, nende õigused juhtorganite liikmeid nimetada, otsustamisreeglid, aktsiate võõrandamine, kaasamüügiõigused ja -kohustused (drag-along, tag-along).

 

Meie tugevus tuleb eriti esile keeruliste piiriüleste ühinemiste nõustamisel, kus meie kasuks räägib rahvusvaheline võimekus. Restruktureerimise puhul vaatame, kas kliendi äri praegune ülesehitus toetab tema äritegevust või tuleks seda muuta – näiteks ärisuundi lahku lüües või just sarnase tegevusega ettevõtteid ühendades. Sageli oskame soovitada äritegevuse ümberkorraldamist juba enne, kui probleemid tekivad, kas struktuure tõhusamaks ja vähem riskidele avatuks muutes või restruktureerimise abil kapitali säästes.

Saame olla abiks

 • ühisettevõtted ja ühingud
 • osanike ja aktsionäride vahelised suhted
 • osanike ja aktsionäride lepingud
 • kontserni ettevõtete piiriülene ühinemine ja restruktureerimine
 • ettevõttesisesed ümberkorraldused, sealhulgas ühinemised, jagunemised, eraldumised ja ümberkujundamine
 • kontsernisisesed tehingud aktsiate ja varadega, ettevõtte üleminek
 • ühingute restruktureerimine

Võta meiega ühendust

Kogemus

 • Õigusnõustaja

  Nasdaq

  Nõustasime klienti tururegulatsiooni ja ühinguõiguse alal seoses Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberite keskdepositooriumite piiriülese ühinemisega, mille tulemusena loodi Lätis Nasdaq CSD SE

 • Õigusnõustaja

  Nordea

  Nõustasime Baltikumi äri ühendamist DNB pangaga ja uue panga Luminor loomist. Andsime nõu pangandus-, finants-, ühingu- ja konkurentsiõiguse alal ning riikliku regulatsiooni, intellektuaalse omandi ja tööõigusega seotud küsimustes

  13 miljardit eurot (ühendatud varade maht)
 • Õigusnõustaja

  ERGO

  Nõustasime Baltimaade kindlustusseltside ühendamist Eestis registreeritud Euroopa äriühinguks ERGO Insurance SE, filiaalidega Lätis ja Leedus

 • Õigusnõustaja

  IF Insurance

  Nõustasime Baltimaade esimest reguleeritud finantsettevõtete piiriülest ühinemist pärast ELi piiriülese ühinemise direktiivi ülevõtmist

 • Õigusnõustaja

  Mondelēz International

  Nõustasime Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes kliendi ülemaailmse kohviäri ühendamist kohvitootjaga D.E. Master Blenders 1753, mille tulemusena tekkis maailma suurim üksnes kohviga tegelev ettevõte JACOBS DOUWE EGBERTS aastakäibega üle 5 miljardi euro

 • Õigusnõustaja

  Food Union

  Nõustasime Food Unionit ja selle Premia tütarettevõtjaid kontsernisisesel piiriülesel ühinemisel, mille käigus Leedu ettevõte Premia KPC ja endine Eesti valdusfirma Nordic Foods Holding Estonia ühinesid Premia Tallinna Külmhoonega

 • Õigusnõustaja

  Primekss

  Nõustasime Läti juhtivat ja innovatiivseimat ehitussektori ettevõtjat kahe Läti ettevõtte reorganiseerimisel, et optimeerida kontserni struktuuri

 • Õigusnõustaja

  Eesti Gaas

  Nõustasime Eesti suurimat maagaasi hulgi- ja jaemüüjat ning Eesti maagaasi ülekandevõrkude ja peamiste jaotusvõrkude omanikku ettevõtte restruktureerimisel

  Ca 60 miljonit eurot