Välismaised otseinvesteeringud

Oleme aastate jooksul töötanud paljude välisinvestorite ja rahvusvaheliste suurettevõtete või nende piirkondlike esindustega. Nii oleme saanud ulatuslikke kogemusi Baltimaades tegutsevate välisinvestorite abistamiseks.

 

Välisinvestoreid nõustades katame laia teemaderingi – äriõigusest riiklike toetusmeetmeteni, tööõigusest maksuküsimusteni, üürikontoritest detailplaneeringute ja ehituslubadeni. Meilt saate üldist nõu ettevõtluskeskkonna kohta, aga ka spetsiifilist õigusabi kitsastes ärivaldkondades tegutsemise reeglite kohta.

 

Oleme palju kokku puutunud projektidega, mis kasutavad välisinvesteeringutele mõeldud toetusskeeme, ning oleme valitsusasutustega investeerimislepingute üle läbi rääkinud. Seejuures oleme riigiasutustega, sh riiklike investeerimisagentuuridega, üles ehitanud head koostöösuhted. Nii saame riigi ja kohalike omavalitsustega koos parimat lahendust otsida. Nõustame investorit tegevuse kõigis etappides – nii turule tulles kui ka siit lahkudes. Oleme seisnud oma klientide eest ülimalt keerukates, delikaatsetes ja avalikku tähelepanu saanud projektides.

Saame olla abiks

 • teie investeerimisprojektile sobiva juriidilise ja maksustruktuuri valimine
 • ärikeskkonda ja regulatiivseid nõudeid puudutav nõustamine
 • juriidilise isiku asutamine ja asukohta puudutav nõu (erimajandustsoonid, tööstuspargid, vabasadamad)
 • nõustamine välisinvesteeringutele pakutavate toetusskeemide ja investeerimisstiimulite asjus
 • läbirääkimine valitsusasutustega soodustuste pakettide ja investeerimislepingute üle
 • töötajate toomine välismaalt (töö- ja elamisload)
 • kontoripinna üürimine ja äripindade ehitus teie investeerimisprojekti tarbeks

Võta meiega ühendust

Kogemus

 • Õigusnõustaja

  Continental Automotive

  Nõustasime klienti elektroonikakomponentide tehase rajamisel ja seoses investeeringusoodustustega Leedu ajaloo suurimas greenfield-projektis.

  Üle 95 miljoni euro
 • Õigusnõustaja

  Western Union

  Nõustasime klienti rahvusvahelise teeninduskeskuse rajamisel Vilniusse, sealhulgas investeeringusoodustuste alal

 • Õigusnõustaja

  Geely International Corporation

  Nõustasime Valgevenesse viimaste aastate ühe suurima välisinvesteeringu teinud klienti ühisettevõtte loomisel Borisovi autode ja traktorite elektriseadmete tehasega (BATE)

 • Õigusnõustaja

  Nasdaq

  Nõustasime klienti Vilniusse tehnilise ja äriteenuste tugikeskuse rajamisel, sealhulgas investeeringusoodustuste alal, ning hiljem ka jooksvates küsimustes

 • Õigusnõustaja

  Barclays

  Nõustasime klienti Vilniusse ülemaailmse teeninduskeskuse rajamisel, sealhulgas investeeringusoodustuste alal, ning hiljem ka jooksvates küsimustes

 • Õigusnõustaja

  AIG

  Nõustasime klienti Vilniusse teeninduskeskuse rajamisel, selle töö korraldamisel ja hiljem ka seoses turult lahkumisega

 • Õigusnõustaja

  Baltic Bioethanol

  Nõustasime klienti Bauska tööstusparki tehase kavandamisel, kus toodetakse biomassist teise põlvkonna bioetanooli ning millega luuakse Bauska rajoonile lisandväärtust umbes 30 miljonit eurot aastas

  150 miljonit eurot
 • Õigusnõustaja

  Taxify

  Nõustasime Taxifyd investeeringute kaasamisel, sealhulgas otseinvesteeringutena Saksamaalt, Hiinast ja mujalt, mille tulemusena ettevõtte hinnanguline väärtus ületas 1 miljardi USA dollari piiri

  Üle 1 miljardi USA dollari