Nõustamisvaldkonnad > Õigusvaldkond >

Maksejõuetus ja saneerimine

Kui otsite väärtustloovaid õiguslahendusi, ükskõik kas kohtu kaudu või kohtuväliselt, siis meie peale saab kindel olla. Oleme abiks maksejõuetuse küsimuste lahendamisel nii saneerimise kui ka pankrotimenetluse raames ja seda nii Eestis kui ka piiriüleselt.

Meie maksejõuetuse ja saneerimise küsimustega tegelev töögrupp on kiiresti arenev rahvusvaheline meeskond, mis koondab siinse piirkonna parimaid spetsialiste.

Et pakkuda kõige paremat ja väärtustloovamat lahendust, kaasame spetsialiste teistest õigusvaldkondadest nagu finantsõigus, ühinguõigus, kinnisvaraõigus, tööõigus, maksuõigus, tururegulatsioon, kapitalituru küsimused ja vaidluste lahendamine.

Võta ühendust

Lükkame äri käima

Saneerimine pakub ettevõttele uue hingamise andmiseks palju erinevaid võimalusi, kui seda arukalt läbi viia. Meie teadmiste- ja kogemustepagas võimaldab ettevõttele anda uue hingamise, nii et ettevõtte ja tema võlausaldajate huvid on mõistlikus tasakaalus. Pakume nõu riigiabi-, tagavaraplaani ja saneerimiskava koostamisel, võlgade ja äri ümberstruktureerimise küsimustes ning raskustes oleva ettevõtte ostul-müümisel.

Rahulolevad kliendid ja võlausaldajate huvide kaitse

Oleme oma mitmekülgse meeskonnaga esindanud kliente maksejõuetusküsimustes ülima põhjalikkusega, tehes koostööd teiste võlausaldajate ja pankrotihalduritega. Oleme edukalt esindanud võlausaldajaid keerulistes nõude tunnustamise, vara välistamise, ettevõtte ülemineku, tagasivõitmise ja juhatuse liikme vastutusega seonduvates kohtuvaidlustes. Eduka esindamise tulemusel on võlausaldajate nõuded pankrotimenetluses rahuldatud täies ulatuses või oluliselt suuremas mahus, võrreldes esialgse olukorraga. Kuriteo tunnustega tegude puhul algatame kriminaalmenetlused, et kaitsta Eesti majanduskeskkonda ja seeläbi suurendada veelgi tsiviilhagide rahuldamise perspektiivi. Meie kliendid hindavad meie ulatuslikku teadmiste-ja kogemustepagasit kõrgelt.

Seadusloome ja ühiskondlik vastutus

Maksejõuetusõiguse valdkonna spetsialistid panustavad õigusloomesse, osaledes töögruppides (nagu näiteks maksejõuetusõiguse revisjonis) ning avaldades artikleid nii erialaväljaannetes kui ka päevalehtedes. Lisaks valdkonnaga kursis olemisele soovime ühiskondlikku vastutus kanda selles osas, et majanduskeskkonda ei kahjustataks ebamõistlike regulatsioonidega maksejõuetusõiguse valdkonnas.

Eriteadmiste jagamisrõõm

Meie meeskonna liikmed koolitavad pankrotiõiguse huvilisi alates üliõpilastest kuni pankrotihalduriteni. Oleme valmis pakkuma koolitusi ka kitsamatel teemadel nagu näiteks pankrotimenetluse algatamisega või sellest hoidumise või pankrotivara suurendamise teemal, aga ka seoses kõige värskema maksejõuetusõiguse kohtupraktika lahti mõtestamisega seonduvalt. Lisaks eestikeelsetele koolitustele viime läbi ka võõrkeelseid koolitusi rahvusvahelisele auditooriumile. Huvi korral paneme kokku just teie vajadustele vastava koolituse.

Saame olla abiks

 • riigiabi võimalused koroonaviirusest mõjutatud ettevõtetele
 • ettevõtte saneerimine ja äritegevuse ümberkorraldamine
 • võlgade ümberkujundamine ja sissenõudmine
 • pankroti-ja saneerimismenetluse algatamine
 • võlausaldajate nõuete koostamine ja esitamine
 • kaitse alusetute pankrotiavalduste vastu
 • nõude tunnustamise vaidlused ja juhatuse liikme vastutuse küsimused pankroti- ja saneerimismenetluses, sh kuriteoteadete koostamine
 • pankrotivara suurendamise võimaluste analüüs (tagasivõitmise ja ettevõtte ülemineku küsimused)
 • saneerimisnõustaja ja pankrotihalduri ülesannete täitmine
 • võlgnike esindamine pankroti-ja saneerimismenetluses
 • saneerimiskavade koostamine ja elluviimine
 • äritegevuse ümberkorraldamine ja refinantseerimine maksejõuetuse vältimiseks
 • võlausaldajate huvide kaitse nii pankroti- kui ka saneerimismenetluses
 • pankrotitoimkonna esindamine ja nõustamine
 • vara omandamine võlgnikult saneerimis-ja pankrotimenetluse käigus
 • ettevõtete väljaaitamise, ülesostmise ja nende müügi rahastamise nõustamine
 • nõustamine piiriülestes maksejõuetuse asjades, sh Euroopa Liidu maksejõuetuse määruse alusel

 

Võta meiega ühendust

Kogemus

 • Õigusnõustaja

  Rietumu Banka

  Õigusnõustamise täisteenus ja strateegiline nõustamine seoses võlgade sissenõudmisega maksejõuetutelt võlgnikelt, sealhulgas kliendi huvide esindamine pankrotimenetlustes läbi võlausaldajate komiteede

 • Õigusnõustaja

  Finnair

  Nõustasime nelja Embraer E170 lennuki tagasivõitmist riikliku lennufirma Estonian Air likvideerimise raames

 • Õigusnõustaja

  Froslev Trae

  Esindasime klienti keerukas küsimuses seoses Leedu ühe suurima saeveski GKF pankrotimenetlusega

  Ca 18 miljonit eurot
 • Õigusnõustaja

  GIEK Kredittforsikring

  Nõustasime Norra krediidikindlustusseltsi selle Läti ja Eesti ettevõtete saneerimismenetluses

 • Õigusnõustaja

  Trasta Komercbanka võlausaldajad

  Nõustasime erinevate jurisdiktsioonide (ELi ja ELi-väliste riikide) võlausaldajaid Lätis registreeritud panga Trasta Komercbanka likvideerimis- ja pankrotimenetluses

 • Õigusnõustaja

  Prima Pet Premium (Soome) ja Vafo Praha (Tšehhi)

  Nõustasime lemmikloomatoitude tootjaid Eesti jaemüüjate pankrotimenetlustes. Nõustame ka ettevõtete pankrotihaldureid seoses (kahju hüvitamise) nõuete esitamisega juhatuse liikmete vastu

 • Õigusnõustaja

  Pankrotis laenuühistud

  Esindame pankrotihaldurit maksejõuetute laenuühistute Vilniaus kreditas ja Taupkasė pankrotimenetlustes ja seonduvates menetlustes

 • Õigusnõustaja

  Belarusian Railways

  Nõustasime Valgevene raudtee-ettevõtjat seoses Eesti lepingupartneri pankrotimenetlusega ning aitasime kliendil hankida Valgevene järelevalvenõuete täitmiseks vajalikud pankrotitõendid