Panustasime Euroopa Liidu maksejõuetuse terminite sõnaraamatu loomisesse, mille koostas rahvusvaheline advokaadibüroo DLA Piper. See käsitleb Eesti, Läti ja Leedu maksejõuetuse ning saneerimise õigusraamistikke.

Sõnaraamat on hindamatuks ressursiks, mis pakub lühikest ülevaadet kõigi ELi liikmesriikide ettevõtete, eraisikute ja partnerlusega seotud maksejõuetusmenetlustest. Igat menetlust on lühidalt kirjeldatud, esile on toodud kõige olulisemad aspektid nagu järelevalveorganid ja võimalik moratooriumi kehtestamine täitemenetluse peatamiseks.

Kuigi Euroopas on tehtud finantsraskuste ühtlustatud käsitluse suunas edusamme, on saneerimis- ja maksejõuetusmenetlused ning sellega seotud terminoloogia endiselt väga mitmekesine. Sõnaraamat on kasulik kõigile, kes tegelevad ELis rahalistes raskustes olevate ettevõtetega ja võimaldab paremini mõista igas liikmesriigis olemasolevaid menetlusi.

Sõnastik on suureks abiks raskustes ettevõtete võlgade potentsiaalsetele ostjatele, maksejõuetushalduritele, investoritele, laenuandjatele ja krediidihalduritele.

Soraineni meeskonda kuulusid partner Kazimieras Karpickis, vandeadvokaat Greta Kubiliūnaitė, advokaat Mari Agarmaa, juristid Edvīns Draba, Kristers Pētersons ja Maarika Maripuu.