Nõustamisvaldkonnad > Õigusvaldkond > Tööõigus >

Juhatuse liikme lepingud ja motivatsioonipaketid

Seadused muutuvad ülemaailmselt aina rohkem omavahel seotuks ja see mõjutab ka lepinguid. Jälgime rõõmuga oma klientide äritegevuse kasvu ja oleme alati käepärast, et lahendada välisriikides tekkinud õigusprobleeme. Eri riike hõlmavate lahenduste väljatöötamine on meie töö ning meie kogenud meeskond teab, kuidas lahendada keerukaid olukordi ja täita erinevaid nõudeid, mis tõusetuvad piiriülestest teguritest. Meie tugevuseks on rahvusvaheliste lepingute analüüs ja ettevõtete jaoks sobivate motivatsioonipakettide leidmine – väljakutsed kannustavad meid. Kliendid hindavad meie oskust lahendada probleeme ja töötada välja erilahendusi.

Saame olla abiks

  • residendist ja mitteresidendist juhi töölepingud
  • lühi- ja pikaajalised motivatsioonipaketid
  • optsiooniprogrammid
  • töötajate lähetamine Balti riikides ja Valgevenes
  • juhatuse liikmete tagasikutsumine ja lepingute lõpetamine
  • hüvitised ja lahkumistasud
  • piiravad tingimused
  • juhtkonna õigused ja kohustused, vaidluste lahendamine

Võta meiega ühendust