Nõustamisvaldkonnad > Õigusvaldkond > Tööõigus >

Juhatuse liikme lepingud ja motivatsioonipaketid

Seadused muutuvad ülemaailmselt aina rohkem omavahel seotuks ja see mõjutab ka lepinguid. Jälgime rõõmuga oma klientide äritegevuse kasvu ja oleme alati käepärast, et lahendada välisriikides tekkinud õigusprobleeme. Eri riike hõlmavate lahenduste väljatöötamine on meie töö ning meie kogenud meeskond teab, kuidas lahendada keerukaid olukordi ja täita erinevaid nõudeid, mis tõusetuvad piiriülestest teguritest. Meie tugevuseks on rahvusvaheliste lepingute analüüs ja ettevõtete jaoks sobivate motivatsioonipakettide leidmine – väljakutsed kannustavad meid. Kliendid hindavad meie oskust lahendada probleeme ja töötada välja erilahendusi.

Saame olla abiks

 • residendist ja mitteresidendist juhi töölepingud
 • lühi- ja pikaajalised motivatsioonipaketid
 • optsiooniprogrammid
 • töötajate lähetamine Balti riikides
 • juhatuse liikmete tagasikutsumine ja lepingute lõpetamine
 • hüvitised ja lahkumistasud
 • piiravad tingimused
 • juhtkonna õigused ja kohustused, vaidluste lahendamine

Võta meiega ühendust

Kogemus

 • Õigusnõustaja

  Vienna Insurance Group

  Nõustasime Kesk- ja Ida-Euroopa üht suurimat börsil noteeritud kindlustuskontserni juhatuse liikme lepingu Läti õiguse ja praktikaga kooskõlla viimisel

 • Õigusnõustaja

  NCC

  Nõustasime Rootsi ehitusettevõtet lepingute lõpetamise strateegia väljatöötamisel majandustegevuse lõpetamise puhuks ning tegevjuhtkonna lepingute koostamisel ja sõlmimisel

 • Õigusnõustaja

  Euromonitor

  Nõustasime globaalset turu-uuringute ettevõtet igapäevastes tööõigusküsimustes

 • Õigusnõustaja

  Olympic Entertainment Group

  Nõustasime juhtiva hasartmängukorraldaja Baltikumi tütarettevõtteid standardsete töölepingute ja juhtorganite lepingute väljatöötamisel

 • Õigusnõustaja

  Outokumpu

  Nõustasime Leedus äriteeninduskeskust omavat maailma juhtivat roostevaba terase tootjat töölepingute koostamisel ja personalipoliitika väljatöötamisel

 • Õigusnõustaja

  Polpharma

  Nõustasime piirkonna turul juhtivat positsiooni omavat Poola ravimitootjat tööõigust puudutavates küsimuses seoses äri restruktureerimise ning Valgevene filiaali loomisega

 • Õigusnõustaja

  Fortaco Estonia

  Nõustasime infrastruktuuri- ja mereehitusettevõtete strateegilist partnerit aastapreemiate arvutamisel ja väljamaksmisel

 • Õigusnõustaja

  PZU

  Nõustasime kindlustusseltsi töötajate preemiasüsteemiga seotud küsimustes ning seoses endise töötaja tagasiulatuva preemianõudega