Suhted riigiga

Kõik Soraineni õigustiimid teevad tihedat koostööd, et anda meie klientidele head nõu riigiasutustega suhtlemisel. Nii on kliendi käsutuses kogu meie büroo teadmised – pangandusteemadest konkurentsi- ja keskkonnaõiguseni ning tootmise ja jaekaubanduse teemadeni. Meie kliendid hindavad me julgust astuda avalikku dialoogi, sest me ei pelga tõstatada ühiskonnas olulisi küsimusi. Kui tahate end kuuldavaks teha või astuda konstruktiivsesse dialoogi, saate meilt otsekohest nõu. Meie teenust võib nimetada kolm ühes teenuseks: õigusnõuanne, kommunikatsioon ja ligipääs valitsusele. Tiimi võtmefiguurid on avaliku sektori kogemusega ning teavad suurepäraselt mismoodi süsteem toimib.

Ühiskondlik tasakaal

Usume õiglusesse ja ühiskondlikku tasakaalu. Oleme kõigis kolmes Balti riigis mitut klienti edukalt nõustanud jagamismajanduse ja sõidujagamise õigusliku raamistiku küsimustes. Meie advokaadid seisid tulemuslikult klientide huvide eest Euroopa Komisjoni ja ametivõimude ees, kui Eesti valitsus plaanis maksustada magustatud joogid. Samuti toetusid kliendid meile Eesti valitsuse kavandatud alkoholimüügi piiranguid vaidlustades.

Seadusloome eksperdid

Meie advokaadid ja juristid on panustanud regulaarselt ja märkimisväärselt seadusloomesse. Seda nii klientide nõustamise ja esindamisega seoses, töös ministeeriumide ja riigiasutustega ning töörühmades, kui ka oma eelnevatel ametipostidel riigisektoris töötades.

Saame olla abiks

  • seaduste koostamine ja seadusemuudatuste algatamine
  • avalikkuse teadlikkuse tõstmine seadusandlikest algatustest
  • kavandatavate seaduseelnõude analüüsimine ja vaidlustamine
  • kehtivate õigusaktide vaidlustamine kohtutes ja Euroopa Komisjonis

Võta meiega ühendust