Suhted riigiga

Kõik Soraineni õigustiimid teevad tihedat koostööd, et anda meie klientidele head nõu riigiasutustega suhtlemisel. Nii on kliendi käsutuses kogu meie büroo teadmised – pangandusteemadest konkurentsi- ja keskkonnaõiguseni ning tootmise ja jaekaubanduse teemadeni. Meie kliendid hindavad me julgust astuda avalikku dialoogi, sest me ei pelga tõstatada ühiskonnas olulisi küsimusi. Kui tahate end kuuldavaks teha või astuda konstruktiivsesse dialoogi, saate meilt otsekohest nõu. Meie teenust võib nimetada kolm ühes teenuseks: õigusnõuanne, kommunikatsioon ja ligipääs valitsusele. Tiimi võtmefiguurid on avaliku sektori kogemusega ning teavad suurepäraselt mismoodi süsteem toimib.

Ühiskondlik tasakaal

Usume õiglusesse ja ühiskondlikku tasakaalu. Oleme kõigis kolmes Balti riigis mitut klienti edukalt nõustanud jagamismajanduse ja sõidujagamise õigusliku raamistiku küsimustes. Meie advokaadid seisid tulemuslikult klientide huvide eest Euroopa Komisjoni ja ametivõimude ees, kui Eesti valitsus plaanis maksustada magustatud joogid. Samuti toetusid kliendid meile Eesti valitsuse kavandatud alkoholimüügi piiranguid vaidlustades.

Seadusloome eksperdid

Meie advokaadid ja juristid on panustanud regulaarselt ja märkimisväärselt seadusloomesse. Seda nii klientide nõustamise ja esindamisega seoses, töös ministeeriumide ja riigiasutustega ning töörühmades, kui ka oma eelnevatel ametipostidel riigisektoris töötades.

Saame olla abiks

 • seaduste koostamine ja seadusemuudatuste algatamine
 • avalikkuse teadlikkuse tõstmine seadusandlikest algatustest
 • kavandatavate seaduseelnõude analüüsimine ja vaidlustamine
 • kehtivate õigusaktide vaidlustamine kohtutes ja Euroopa Komisjonis

Võta meiega ühendust

Kogemus

 • Õigusnõustaja

  Bensiinijaamad (alkoholi jaemüüjad) ja alkoholitootjad

  Seisime vastu sotsiaalministeeriumi muudatusettepanekutele alkoholimüügi keelamiseks ja piiramiseks bensiinijaamades. Eduka lobitöö tulemusena õnnestus Sorainenil menetlus valitsuse tasandil seisma panna

 • Õigusnõustaja

  Eesti Karastusjookide Tootjate Liit

  Esindasime klienti Euroopa Komisjoni ja Eesti ametivõimude menetlustes seoses valitsuse plaaniga maksustada magustatud jooke, millest hiljem loobuti

 • Õigusnõustaja

  Lääne-Viru kohalikud omavalitsused

  Esitasime kohalike omavalitsuste nimel eduka kaebuse, et tuvastada jäätmeseaduse muudatuste vastuolu Eesti põhiseaduses sätestatud kohalike omavalitsuste autonoomia põhimõttega

 • Õigusnõustaja

  Läti Vabariigi valitsus

  Koostasime Lätis uusi finantsvaldkonna õigusakte, sealhulgas pankade ülevõtmise seaduse eelnõu ning krediidiasutuste seaduse kiireloomulised muudatused

 • Õigusnõustaja

  EBRD, SRSS ning Eesti, Läti ja Leedu rahandusministeeriumid

  Töötasime välja Eesti, Läti ja Leedu pandikirjade ja väärtpaberistamise õigus- ja järelevalveraamistiku

 • Õigusnõustaja

  Latvijas Sēklaudzētāju asociācija

  Koostasime kõiki Balti riike hõlmava uuringu sordiaretajate õiguste ning sordiseemnete pealt tasu saamise võimaluste kohta. Koostasime Lätis eelnõu leitud probleemide lahendamiseks. Esindasime klienti aruteludes ametivõimude ja vabaühendustega (sh põllumajandustootjate liitudega)

 • Õigusnõustaja

  Baltic Institute of Corporate Governance

  Koostasime Baltic Institute of Corporate Governance'i juhitud töörühmaga äriühinguseaduse uue redaktsiooni, võttes aluseks ELi tunnustatud Euroopa äriühinguseaduse mudeli (EMCA)

 • Õigusnõustaja

  Leedu kindlustusmaaklerite koda

  Osalesime ELi kindlustustoodete turustamise direktiivi Leedu õigusse ülevõtmisel, sealhulgas Leedu kindlustusseaduse muutmise seaduse väljatöötamisel ja alama astme õigusaktide koostamisel