Kui varem püüdsid rahvusvahelised keskkonnaorganisatsioonid riike keskkonnahoidlikumalt käituma manitseda märgukirjadega, siis nüüd on organisatsioonide töö otsustajate tegevust reaalselt mõjutama hakanud. Millal jõuab Eesti õiguskord ajastusse, kus ka meie ametiasutustelt oleks võimalik reaalselt nõuda (keskkonnaalaste) otsuste täitmist, kirjutab Soraineni vandeadvokaat Britta Retel.

Lõppenud aasta oli rekordiliselt soe ning Tartu maratoni asemel räägitakse esimestest kevadilmingutest. On aeg võtta tõsiselt käsile kliima soojenemise ja välisõhu kaitse teema. Kliimaneutraalsusel on pooldajaid ja vastaseid. Kuid kes ikkagi vastutab meie tervise ja heaolu eest? Saksamaal esineb hetkel reaalne oht, et Müncheni linna halva õhukvaliteedi eest kohaldatakse aresti liidumaa keskkonna- ja tarbijakaitseministri või lausa peaministri suhtes. Tuleb välja, et see on täiesti lubatav meede ka Euroopa Liidu õiguse alusel, kui eesmärgiks on puhtam õhk.

Loe tervet Ärilehes ilmunud artiklit