2018. aastal korraldas riigimetsa majandamise keskus (RMK) metsaveo hanke mahus kuni 124 miljonit eurot. Nüüd tuvastas konkurentsiamet, et hanke võitnud enamuse pakkumus on ebaseaduslik. Aktuaalses Kaameras selgitas olukorda lähemalt meie advokaat ja riigihankeõiguse spetsialist Gerli Helene Gritsenko.

Neli aastat tagasi võitis RMK metsaveo hanke ühispakkumus, milles panid seljad kokku 11 Eesti suurimat metsavedajat. Koos moodustati kaks kolmandikku hanke mahust ja väiksemad pakkujad söödi konkurentsist välja. Seetõttu leiab konkurentsiamet, et ühispakkumus on ebaseaduslik ja nõuab selle esindajalt Prentonilt RMK-ga koostöö lõpetamist. Seaduse järgi on ühispakkumised lubatud siis, kui ettevõtjatel üksi oleks pakkumisel kas võimatu või ebaefektiivne osaleda.

,,Küsimus on iseenesest lihtne: kas ettevõtja suudaks esitada üksinda selle pakkumuse riigihankes või mitte; kas tal on vaja teha koostööd kellegi teisega;” selgitas Gritsenko.

Konkurentsiamet leiab, et 11 ettevõtet on vajalikuks koostööks selgelt liiga palju. Samuti kergitati hind teistest pakkujatest ühe neljandiku võrra kõrgemaks. Taolisi juhtumeid Eestis varem avastatud pole ja rikkumise tuvastamine on keeruline.

,,Tegelikult võikski olla juhend ettevõtjatele, et ettevõtjad oskaksid hinnata enne, kui nad hakkavad koostööd tegema, kas nende koostöö võiks olla seaduslik, et nad teaksid riske, mis võivad kaasneda. Sest selline ebaseaduslik koostöö võib kaasa tuua kriminaalvastutuse,” märkis Gritsenko.

Vaata lähemalt Aktuaalsest Kaamerast.