Täname kõiki kliente, kes osalesid meie COVID-19 pandeemia teemalisel veebiseminaril. Avaldame siinkohal ürituse raames tõstatatud küsimused ning meie advokaatide vastused. Täiendavate küsimuste korral pöörduge julgelt meie COVID-19 töörühma poole.

Rohkem infot toimunud veebiseminari kohta, seejuures videosalvestuse ja slaidid leiate siit.

Eelmiste veebiseminaride kohta leiate infot siit.

COVID-19 ja tööõigus, küsimustele vastasid partner Karin Madisson ja nõunik Pirkko-Liis Harkmaa

Töötukassa peab kinni ja maksab tulumaksu kogu töötasu hüvitise summalt ega arva maha maksuvaba tulu osa. Kas ka tööandja oma osa maksmisel?

Vastas Karin Madisson: Jah, nii on – Töötukassa ei arvesta maksuvaba miinimumi ja seda peab tegema tööandja oma väljamakse tegemisel.

TLS § 100. lg 3 põhjal ei pea tähtajalise lepingu lõpetamisel majanduslikel põhjustel hüvitist maksma, kui tööleping öeldakse üles vääramatu jõu tõttu. Kas töö vähenemine COVID-19 tulenevatest põhjustest on selle lõike põhjal vääramatu jõud?

Vastas Pirkko-Liis Harkmaa: Põhimõtteliselt võib olla, kui COVID-19 tulenevad piirangud konkreetse tööandja tegevust mõjutavad.

Kui töötaja töötasu on nt 1800.-, tööandja vähendab töötasu 30%, makstes ise 70% (1260.-) ning taotleb töötukassalt hüvitist 1000.-, siis töötaja saab kokku 2260.-? (vähendatud töötasu+hüvitis=kõrgem töötasu kui töölepingus kokkulepitu)

Vastas Pirkko-Liis Harkmaa: Nii võib juhtuda. Hetkel pole selge, kas seda suuremat summat saaks arvestada töötasu ettemaksena.

Vastas Karin Madisson: Soovitus on see, et tööandja ei maksa 70% töötasust vaid ta võtab töötukassa poolt tasutava summa juba arvesse kui tööandja makset ja arvestab, et töötaja ei saaks üle 70% kokku. Vähem kui 150 eur ei tohi tööandja maksta.

Miks peab tööandja jälgima, et töötaja ei saaks rohkem kui 70% oma töötasust. Töötukassa väidab, et tööandja võib ka rohkem maksta.

Vastas Pirkko-Liis Harkmaa: See soovitus kehtib olukorras, kus tööandja poolt makstav osa ja töötukassa hüvitis on kokku suurem kui töölepingus kokku lepitud töötasu.

Kui tööandja rakendab par. 37 ja vähendab töötasu 30% võrra, selleks, et saada Töötukassa töötasu hüvitist. Kas ma saan töötada täistööajaga, kui tööandja väidab, et hüvitab minule töötasu, et ma ei kaotakse oma 30% töötasust.

Vastas Pirkko-Liis Harkmaa: Kui tööandja vähendab teie töötasu 30% võrra, siis on teil õigus ka 30% võrra vähem tööd teha. Töötukassa hüvitis makstakse välja töötajale ehk otse teile. Seega töötasus te ei kaota ka siis, kui te töötate vähendatud koormusega. Samas peab olema par 37 kasutamiseks tööandjal põhjendatud vajadus ja ta peab seda ka tõendama.