Koroonaviiruse pandeemiast tingitud küsimuste ja murede lahendamiseks viivad Soraineni spetsialistid läbi veebiseminare, kus räägitakse ettevõtjatele olulistest teemadest ja vastatakse seminaril osalejate küsimustele. Kõikidest veebiseminari teemadest on meil valminud ka podcastid, mida saab järgi kuulata Spotifys või iTunesis. Küsimuste ja probleemide korral on meie COVID-19 töörühm alati valmis teid aitama.

Veebiseminar: konkurentsiõigus Baltikumis (inglise keeles) 18.06.2020

Käsitletud teemad: Mis on muutunud pandeemia tõttu ja mis muutub, kui EL nõuab direktiivide efektiivsemat rakendamist.

Veebiseminari salvestuse ja esinejate slaidid leiate siit.

Veebiseminar koostöös RAEKiga: juhatuse liikme vastutus ja kohustused 28.05.2020

Käsitletud teemad: juhatuse liikme vastutuse ulatus, tegevused kahjude minimeerimiseks, lepinguliste kohustuste täitmine, keeruliste olukordade leevendamine (hinna alandamine, lepinguliste kohustuste tasakaalu muutumine), võlgnevuste ennetamine ja sissenõudmine, ettevõtte saneerimine ja pankrot.

Veebiseminari salvestuse leiate siit.

Esineja slaidid leiate siit.

Veebiseminar koostöös BECCiga: nõuanded ettevõtjatele pankroti korral (inglise keeles) 25.05.2020

Käsitletud teemad: pankrot, saneerimine, reorganiseerimine, juhatuse liikme vastutus.

Veebiseminari salvestuse leiate siit.

Esineja slaidid leiate siit.

Ettevõtted avavad uksi: ühingujuhtimise uudised (inglise keeles) 20.05.2020

Käsitletud teemad: ettevõtte avamise riskid ja võimalused, tööõigus, tööturvalisuse küsimused Balti riikides, virtuaalsed koosolekud ja muud arengud ühingute juhtimise vallas, tegelike kasusaajate määramine, majadusaastaaruannete esitamine 2020.

Veebiseminari salvestuse ja esinejate slaidid leiate siit.

Veebiseminar koostöös FECCiga 12.05.2020

Käsitletud teemad: finantsmeetmed, maksuleevendused ja abipaketid, võlgnevuste sissenõudmine ja nende ennetamine, sh juhatuse liikme vastutus, pankrot ja saneerimine, lühike ülevaade Soome olukorrast.

Veebiseminari salvestuse leiate siit.

Esinejate slaidid leiate siit.

COVID-19 äririskide juhtimine 07.05.2020

Käsitletud teemad: tööõigus, kodukontorist kontorisse naasmine, valitsuse meetmed. Külalisesinejana lõi kaasa Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas.

Veebiseminari salvestuse leiate siit.

Esinejate slaidid leiate siit.

Ülevaate esitatud küsimustest ja vastustest meie spetsialistide poolt leiate siit.

COVID-19 äririskide juhtimine 30.04.2020

Käsitletud teemad: E-allkirjad meil ja mujal: võimalused ja ohud, digitaalsed tõendid – kuidas kaitsta ennast vaidluste eest?, äri kolimine veebi – millega arvestada, maksudest e-kaubanduses, andmekaitse ja küberturvalisuse kaalutlused.

Veebiseminari salvestuse leiate siit.

Esinejate slaidid leiate siit.

Ülevaate esitatud küsimustest ja vastustest meie spetsialistide poolt leiate siit.

Töötajate juhtimine koroonakriisi ajal Baltikumis ja Valgevenes (inglise keeles) 29.04.2020

Käsitletud teemad: olukord Balti riikide ja Valgevene tööturul, kaugtöö juriidilised aspektid ja töötajate juhtimine Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes.

Veebiseminari videote salvestused leiate siit.

Baltikumi ja Valgevene kinnisvarasektor COVID-19 pandeemia ajal (inglise keeles) 24.04.2020

Käsitletud teemad: üür, maksud ja finantsmeetmed.

Veebiseminari video salvestuse ja ettekanded leiate siit.

Baltikumi ja Valgevene riigihanked kriisisituatsioonis (inglise keeles) 23.04.2020

Käsitletud teemad: riigihanked kriisisituatsioonis ja seotud seadusemuudatused, vääramatu jõud ja lepingud, keelud ja käsud hankijatele ja pakkujatele.

Veebiseminari salvestuse leiate siit.

Küsimused ja vastused on saadaval siin.

COVID-19 äririskide juhtimine 16.04.2020

Käsitletud teemad: tööõigus – kontaktivaba ülesütlemine, tööturu meetmete statistika, muudatused ühingute koosolekute korraldamisel ning kavandatava kobareelnõu mõju ettevõtetele ja inimestele.

Veebiseminari salvestuse leiate siit.

Esinejate slaidid leiate siit.

Ülevaate esitatud küsimustest ja vastustest meie spetsialistide poolt leiate siit.

COVID-19 äririskide juhtimine 09.04.2020

Käsitletud teemad: erakorraline tööõigus, pankrot ja saneerimine, startupi ellujäämisjuhised kriisi ajal, mida peaksid startupid teadma Kredexi meetmetest, kapitali kaasamine kriisi olukorras, intervjuu Sten Tamkiviga.

Veebiseminari salvestuse leiate siit.

Esinejate slaidid leiate siit.

Ülevaate esitatud küsimustest ja vastustest meie spetsialistide poolt leiate siit.

COVID-19 äririskide juhtimine 02.04.2020

Käsitletud teemad: valitsuse kavandatud finantsmeetmed Eestis, maksuleevendused, Soome abimeetmed, Läti ja Leedu abimeetmed.

Veebiseminari salvestuse leiate siit.

Esinejate slaidid leiate siit.

Ülevaate esitatud küsimustest ja vastustest meie spetsialistide poolt leiate siit.

COVID-19 äririskide juhtimine 26.03.2020

Käsitletud teemad: tööõigus, Balti riikides kehtestatud abimeetmed, üürilepingud eriolukorras, juhtimine ja juhatuse roll eriolukorras.

Veebiseminari salvestuse leiate siit.

Esinejate slaidid leiate siit.

Ülevaate esitatud küsimustest ja vastustest meie spetsialistide poolt leiate siit.

COVID-19 äririskide juhtimine 19.03.2020

Käsitletud teemad: tööõigus, koroonaviirus kui vääramatu jõud, töötajate informeerimine koroona-positiivsest töötajast, võlgnevuste sisse nõudmine ja nende ennetamine, saneerimine ja pankrot, ühingujuhtimise küsimused, riigihanked kriisiolukorras.

Veebiseminari salvestuse leiate siit.

Esinejate slaidid leiate siit.

Ülevaate esitatud küsimustest ja vastustest meie spetsialistide poolt leiate siit.