Oleme taaskord panustanud Maatrichti Ülikooli projekti Cross-border Corporate Mobility raporti koostamisse. Järjekorras juba kuuenda raporti “Cross-border Corporate Mobility in the EU: Empirical Findings 2021” fookuses on piirideülesed ühinemised, ettevõtete piirideülene liikumine ja divisjonid ning Euroopa äriühingud ajavahemikus 2001 – 2020. 

Partner Karin Madisson ja jurist Hanna-Elise Rähni jagasid raporti jaoks infot ja teadmisi Eesti piirideüleseid toiminguid ja regulatsioone mõjutava seadusandluse kohta.

Tutvu raportiga