Õiguskeele selgusetus on nagu umbrohu hävitamine ja selle parandamisega tuleb tegeleda iga päev, ütles vandeadvokaat, endine õiguskantsler Allar Jõks.

Õiguskantsler Ülle Madise kutsus riigikogu saadikuid looma selgesõnalisi seadusi, lõpetama asendustegevust ja lükkama tagasi tarbetud seadused. Madise kritiseeris oma kõnes teravalt ülemäärast õigusloomet, mis tema hinnangul ohustab riigi autoriteeti ja usaldusväärsust.

Madise hinnangul on Eesti õiguskorras ilmnemas tendents “On inimene, leiame ka paragrahvi”. Jõksi sõnul on sellist tendentsi õiguspraktikas näha.