Meie advokaat Polina Tšernjak ja jurist Joosep Kuusk lahkasid Delfi Spordis CAS-i otsust määrata Vene iluuisutaja Kamila Valijevale 4-aastane võistluskeeld.

Paar aastat tagasi raputas spordimaailma noore ja andeka iluuisutaja Kamila Valijeva dopingujuhtum, kui tema organismist leiti keelatud aine trimetatsidiini jälgi. Saaga sai lõpu alles tänavu jaanuaris, kui Rahvusvaheline Spordiarbitraaž (CAS) kehtestas Valijevale reeglite rikkumise eest 4-aastase võistluskeelu.

Kamila Valijeva karjääri trajektoor oli skandaali eel liikumas aina ülespoole. Lisaks maailmarekordite püstitamisele võitis ta 15-aastasena nii 2021. aasta lõpus iluuisutamise Venemaa meistrivõistlused kui ka 2022. aasta alguses Tallinnas Euroopa meistrivõistlused. Kuid keset 2022. aasta veebruari Pekingi taliolümpiamänge ilmnes, et Venemaa meistrivõistlustel antud A-proov osutus positiivseks. Kuigi olümpiamängudel lasti Valijeval edasi võistelda, kinnitas B-proov hiljem keelatud aine esinemist Valijeva organismis.

Valijeva juhtumit uurinud Venemaa antidopingu agentuuri (RUSADA) distsiplinaarkomisjon leidis oma 2023. aasta alguses tehtud otsuses, et on „mõistlikult võimalik“, et Valijeva organismist leitud keelatud aine ei sattunud Valijeva organismi tahtlikult. Seega ei määranud distsiplinaarkomisjon Valijevale ka keelatud aine tarvitamise eest karistust. Distsiplinaarkomisjoni otsuse vaidlustasid CAS-is nii RUSADA, rahvusvaheline uisuliit (ISU) kui ka maailma antidopingu agentuur (WADA).

Täpsustav seadus trumpab üldisema seaduse (Lex specialis)

Kuigi Valijeva ei vaielnud vastu keelatud aine esinemisele tema organismis, väitis ta esmalt hoopis, et CAS ei saa tema suhtes otsust teha. Nimelt on Venemaa tsiviilkohtumenetluse seadustikus säte, mille kohaselt peab arbitraaži kohaldamiseks olema kehtiv kokkulepe (selline reegel sisaldub seejuures enamuse maailma riikide seadustes, sh Eestis). Valijeva väitis, et kuna ta ei ole andnud selget nõusolekut arbitraažimenetluseks, ei ole CAS-il õigust tema asja menetleda ega talle karistust määrata.

CAS leidis siiski, et distsiplinaarkomisjoni otsuse vaidlustamine CAS-is on võimalik Venemaal kehtiva antidopingu reeglistiku (ADR) alusel. Selgituseks – siseriiklike antidopingu reeglistike kehtestamine on vajalik, kuivõrd maailmakuulus World Anti-Doping Code (ehk WADA koodeks) ei ole otsekohalduv ning iga WADA koodeksiga nõustunud organisatsioon peab seda oma süsteemi integreerima. Kuna puudus vaidlus, et ADR käesolevas asjas kohaldub, ei olnud Valijeval vajalik anda täiendavat nõusolekut. CAS leidis, et kuna ADR täpsustab üldisemat tsiviilkoodeksi regulatsiooni, on see antud küsimuses ülimuslik Vene tsiviilkoodeksi suhtes.

Lisaks väitis CAS, et juba võistlusspordis osalemisega oli Valijeva kaudselt nõus CAS-i pädevusega dopinguvaidlusi lahendada, kuivõrd spordiga tegelemisel nõustus ta kehtivatele regulatsioonidele allumisega. Seega nõustus Valijeva kaudselt ka asjaoluga, et CAS võib tekkivaid vaidlusi lahendada.

„Vanaisa maasikamaiuse“ selgitus CAS-i ei veennud

ADR sätestab karistused juhuks, kui sportlane paneb toime rikkumise, s.t. tema organismist leitakse keelatud ainet. Rikkumise korral tuleb sportlasele ADR järgi määrata 4 aasta pikkune võistluskeeld, mida on võimalik lühendada, kui sportlane tõendab, et rikkumine ei toimunud tahtlikult. Teisisõnu peab sportlane lühemaks sanktsiooniks tõendama, et keelatud aine sattus tema organismi kogemata. Üldjuhul satub doping sportlase organismi kogemata näiteks saastunud toidu või toidulisandi kaudu. Sisuline vaidlus CAS-is taandus seega küsimusele, kas Valijeva tarvitas keelatud ainet tahtlikult. Valijeva esitas CAS-ile mitu võimalikku versiooni sellest, kuidas võis keelatud aine tema organismi kogemata tee leida. Primaarseks oli versioon, mille kohaselt võttis Valijeva trimetatsidiini vanaisa poolt valmistatud maasikamaiuse kaudu.

Valijeva selgitas, et tema vanaisal on südameprobleemid, mille ravimiseks kasutas ta trimetatsidiini. Päev enne 2021. aasta Venemaa meistrivõistlustele sõitmist valmistas vanaisa Valijevale magustoidu, mille andis Valijevale kaasa ning mille Valijeva sõi meistrivõistluste kestel ära. Vanaisa oli aga valmistanud magustoidu samal lõikelaual, millel eelnevalt oli purustanud trimetatsidiini tablette kergemaks manustamiseks.

CAS-i meelest oli aga selle versiooniga mitmesuguseid probleeme. Näiteks ei suutnud Valijeva tõendada, et tema vanaisa võttis Valijeva organismist leitud ainet enne positiivse dopinguproovi andmist. Samuti olid vanaisa ütlused vastuolulised, sest varasemalt oli ta väitnud, et võtab tablette alati tervena ja närib need pisemateks tükkideks. Kahtlust ei suudetud kõrvaldada ka sellelt, kas Valijeva üldse magustoidu vanaisalt sai ning kas ta seda sõi.

Kokkuvõtlikult ei pidanud CAS Valijeva ütlusi ja esitatud tõendeid piisavaks, et tõendada, et Valijeva ei tarbinud keelatud ainet tahtlikult. CAS rõhutas, et see ei tähenda, et Valijeva tarvitas keelatud ainet tahtlikult – lihtsalt ei ole tõendatud, et trimetatsidiin ei sattunud tema organismi tahtlikult. Seega määras CAS Valijevale ADR alusel 4-aastase võistluskeelu alates 2021. aasta lõpust, mil ta positiivse dopinguproovi andis. Täiendavalt tühistati kõik Valijeva võistlustulemused alates positiivse dopinguproovi andmisest.

Otsus jäi kehtima

Arbitraažimenetluses tehtud otsused on üldjuhul lõplikud ning edasikaebamisele ei kuulu. CAS-i otsuse tühistamist saab nõuda väga piiratud alustel – näiteks kui sportlase menetluslikke õigusi oleks CAS-i menetluse käigus rikutud või kui otsus olnuks vastuolus avaliku korraga.

Tänaseks on CAS-i otsuse vaidlustamise tähtaeg möödunud ning ei nähtu, et Valijeva oleks otsust vaidlustanud. See tähendab, et Valijeva on lõplikult jäänud ilma nii 2021. aasta Venemaa meistrivõistluste, 2022. aasta Euroopa meistrivõistluste kui ka Pekingi taliolümpiamängudelt saadud võistkondlikust kuldmedalist. Uisuväljakutel on Valijeval taas võimalik võistelda kõige varem 2025. aasta detsembri lõpus.

Loe lähemalt Delfi Spordist!