Minust

Kinnisvara ja ehituse töörühma juristina toetan kolleege eeskätt planeerimis-, keskkonna- ja kinnisvaraõiguse alal.

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Mulle on oluline

Eneseareng. Püüan pidevalt saada uusi ja arendavaid erialaseid kogemusi ning erinevates õigusvaldkondades oma teadmistepagasit täiendada. Niisiis olen praktikandina panustanud nii era- kui ka avaliku sektori töösse. Lisaks olen kaasa löönud erinevates programmides, mis toetavad õigustudengite erialast arengut – näiteks olen lõpetanud Sorainen Student Academy, kus täiendasin märkimisväärselt oma õigusalaseid teadmisi.

Aktiivne panus. Olen vabatahtlikuna kaasa löönud erisugustes projektides ja organisatsioonides. Nii olen panustanud õigusalaste konverentside korraldamisse, blogi kirjutamisse Ühendkuningriikides ning Euroopa suurima õigusteaduse üliõpilaste liidu juhatuse töösse.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Euroopa Õigusteaduse Üliõpilaste Liit (ELSA)