Kohtumõistmise avalikkus on üks oluline nurgakivi teiste seas, millel rajaneb kohtuvõimu legitiimsus kohut mõista. Paradoksaalselt on probleem selles, et kuigi kohtud mõistavad iga päev Eesti vabariigi nimel inimeste üle kohut, on nende side kõrgeima riigivõimu kandjaga ehk rahvaga kõige nõrgem. Vähemalt teiste võimuharudega võrreldes, kirjutab meie partner Norman Aas Eesti Päevalehe arvamuskülgedel.

”Rahvas saab iga nelja aasta tagant vahetada parlamenti, kes vahetab valitsusi. Ent rahva rahulolematust kohtuvõimuga pole võimalik nii otseselt suunata. Eluks ajaks ametisse nimetatud kohtunikke seob üksnes seadus, mille ülim tõlgendamine on nende enda pädevuses. Kes kontrollib kontrollijaid,” küsib Norman.

,,Iga kohtusüsteemi enda huvides avalikkusele seatud piirang õõnestab samal ajal kohtusüsteemi legitiimsust avalikkuse jaoks ja sellest tuleks võimaluse korral hoiduda. Kohtumõistmine peab olema avalik, et avalikkus saaks mõista kohut – kohtunike üle,” tõdeb ta.

Loe lähemalt EPList.