Üle nädala Toompeal seaduseelnõu vastu meelt avaldavad inimesed kardavad, et politsei saab eelnõuga õiguse inimesi, eelkõige lapsi kodust väevõimuga ära viia. Selline tõlgendus levib laialdaselt ka sotsiaalmeedias. Meie advokaat Gerli Gritsenko, kes eelnõud analüüsis, selgitab, et hirmul tõepõhja ei ole, kuivõrd uus seadus muudab sisuliselt väga vähe. Suurel määral kordab seadusemuudatus juba olemasolevaid õigusi, mis terviseametil on.

“Ainuke asi, mille seaduseelnõu lisab on see, et nakkushaige võib kinni pidada toimetamiseks tema elu- või asukohta. Ja teine asi, mis eelnõu eraldi paragrahviga lisab, on see, et terviseamet võib oma volituste ja ülesannete täitmiseks kaasata politsei- ja piirivalveameti,” lausus Gritsenko.

Menetluses olev seaduseelnõu lubab edaspidi politseil väärteo korras karistada inimesi, kes ei pea kinni nakkushaiguse piiramiseks kehtestatud nõuetest, näiteks maskikandmisest avalikus siseruumis. Eelnõu ei anna politseile õigust niisama võimaliku nakkushaige koju siseneda ega sealt inimesi kaasa viia.

“Seadus näeb ikkagi konkreetsed volitused ette, konkreetsetel juhtudel, millal on kõrgendatud oht ja millal võib terviseamet mingeid eriliigilisi sunnimeetmeid kasutusele võtta. Need peavad alati olema proportsionaalsed ja arvestama asjaolusid,” lausus Gritsenko.

Vaata lähemalt ERRist.