Riigikogus on menetlemisel nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) muutmine, milles probleemsena näeme uue väärteokoosseisu sisseviimise ettepanekut, selgitab meie advokaat Gerli Helene Gritsenko Postimehes.

,,Nimelt saab eelnõu kohaselt nakkushaiguse epideemilise leviku tõkestamise nõuete rikkumise eest füüsilist isikut karistada rahatrahviga kuni 800 eurot, juriidilisi isikut lausa rahatrahviga kuni 32 000 eurot. Tegemist on väga laia väärteokoosseisuga ning selle eest määratav trahv on ebamõistlikult suur,” selgitab Gritsenko.

Kui olemasolev ettepanek läheb läbi, tekib olukordi, kus toidupoes teisele inimesele liiga lähedal seismise eest või maskita olemise eest võiks inimest ähvardada 400 euro suurune trahv. Kui poes osta aga oma äriühingule kaupa, võib väärteo toimepanija olla ka juriidiline isik ning sellisel juhul ähvardab juba 16 000 euro suurune trahv.

Kui selline süüteokoosseis üldse seadusesse sisse viia, on hädavajalik trahvimäärasid tunduvalt vähendada. NETS sisaldab palju erinevaid nõudeid ning kõikide nõuete rikkumise eest sama karistus ning veel niivõrd kõrge karistus määrata ei ole mõistlik. Seaduseelnõus sisalduva väärteokoosseisu määratlus on liiga üldine sellise kõrge rahatrahvi määramiseks. Kõrge rahatrahv peaks esinema vaid konkreetsetel erandjuhtudel.

Eelnõuga Politsei- ja Piirivalveametile menetluspädevuse andmine lisaks Terviseametile ei ole meie hinnangul probleem, kuivõrd menetlusvõimekus on Politsei- ja Piirivalveametil parem ja kompetents suurem kui Terviseametil.

,,Kokkuvõtvalt – Politsei- ja Piirivalveameti kaasamine väärteomenetlustesse on mõistlik. Trahvide osa seaduseelnõus vajab aga olulisel määral põhjalikumat läbimõtlemist,” nendib Gritsenko.

Loe lähemalt Postimehest.