Ettevõtted ei tohiks ESG tavade loomisesse ja rakendamisse lõdvalt suhtuda. Kaugel pole hetk, kus tekib võimalus määrata märkimisväärseid trahve ja konfiskeerida valeandmete abil teenitud tulu, hoiatasid meie partner ja vandeadvokaat Karin Madisson ning jurist Meri-Ly Karjus Äripäevas avaldatud arvamusloos. Lisaks jagasid nad ettevõtjatele soovitusi, kuidas oma tegevus ESG põhimõtetega vastavusse viia.

USA turul viidi läbi uuring, millele vastajatest 53% ütles, et ESG nõuete järgimised on viinud äripartneriga müügitehingu tühistamiseni, ja 42% ütles, et need on viinud ostuhinna vähendamiseni. Sama suunda on tunda ka Baltikumis, kuigi neile teemadele ei pöörata veel väärilist tähelepanu.

Praktikas näeme, et vastava valdkonna areng ja teadlikkus sõltub tihti tööstusharust, äri suurusest, kapitali päritolust, juhtimiskvaliteedist jms. Murettekitav on see, et kui kerkivad üles probleemid, siis tihti puuduvad ettevõtjatel normid, mille alusel probleeme lahendada või rikkumiste tagajärjel isikuid vastutusele võtta või isegi rikkumisele osundada.

Kui ESG reeglite ja normide vajalikkus avastatakse näiteks alles rahakaasamise või ettevõtte müügiprotsessi käigus, siis on hilja hakata looma norme või parandama protsesse. Seega tuleks nende teemade peale mõelda varakult, et need muutuksid loomulikuks osaks äritegevusest.

Valetada ei tasu

Samas on tähtis, et ei hakataks kunstlikult looma eeskirju, mis tegelikult ei ole kooskõlas ühingu tegevusega ega väärtustega. Ebaausate väidete esitamine ESG kohta võib tuua kaasa tõsiseid tagajärgi, nende hulgas maine kahjustumist, investorite toetuse kaotust, tarbijate boikotti, proteste, aktsiate väärtuse langust ja tööandja brändi langust. Lisaks võib selline tegevus tuua kaasa õiguslikke tagajärgi ehk trahve ja karistusi.

Üks silmapaistev näide on Volkswagen, kes tunnistas, et paigaldas tarkvara, et eksitada asutusi ja tarbijaid oma diiselmootoriga sõidukite heitkoguste osas. See skandaal tõi kaasa märkimisväärsed rahalised tagajärjed, mis ulatusid 33,3 miljardi dollarini trahvide, karistuste, kokkulepete ja tagasiostukulude näol. Ka teised tuntud ettevõtted nagu Ikea, H&M ja Coca-Cola on seisnud silmitsi sarnaste probleemidega.

Tehkem vahet

Ettevõtjad rakendavad aina rohkem mitmesuguseid sise-eeskirju ja -põhimõtteid, et viia oma tegevus vastutustundlike keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimispõhimõtetega vastavusse. Paljud aga ei erista, et tegelikult ei võrdu ESG jätkusuutlikkusega.

ESG on konkreetne, mõõdetav ja aruandekohustuslik raamistik, mis tugineb erinevatele standarditele. Jätkusuutlikkus on ulatuslikum mõiste, mis hõlmab kõiki organisatsiooni jõupingutusi ja kavatsusi negatiivse mõju vähendamiseks ümbritsevale maailmale. ESG ei ole lihtsalt keeruline ühinguõiguslik lühend, vaid oluline osa meie igapäevaelust, millega me puutume kokku igapäevaselt.

Loe sise-eeskirjadest ja -põhimõtetest, mida ettevõtjad juba kasutavad või võiksid kaaluda, et viia oma tegevus vastavusse ESG põhimõtetega, lähemalt Äripäevast.