Otsus, millega valitsus kehtestas liikumispiirangu ja viibimiskeelu kaubanduskeskustes, oli kõike muud kui üheselt arusaadav. Asja ei ole paremaks teinud ka hilisemad selgitused, mis ei ühti otsuse tekstiga. Põhiõiguste riived on praegu põhjendatud, kuid need peavad olema nii proportsionaalsed kui ka selgelt väljendatud, kirjutab meie partner Paul Künnap kaubanduskeskustele kohalduva liikumis- ja viibimiskeelu teemal arutledes.

Loe pikemalt Äripäeva veebist.