1. septembril 1992 jõustunud pankrotiseadust on muudetud korduvalt, kuid kõige põhimõttelisemad muudatused on tehtud 1996., 2003., 2009. ja 2021. aastal. Kõikide nende aastate ja muudatuste jooksul on püsima jäänud võlausaldajate võrdse kohtlemise põhimõte, mille näol on tegemist pankrotimenetluse kõige olulisema põhimõttega ja läbi mille tuleb tõlgendada pankrotimenetlusest puudutatud isikute õiguseid ja kohustusi. Üksiku võlausaldaja vaatevinklist on võlausaldaja huvi(de) piiramine lubatav juhul, kui see on vajalik võlausaldajate üldistes huvides.

Mari Agarmaa ja Steven Andrekson analüüsisid Juridica artiklis võlausaldajate võrdse kohtlemise põhimõtte mõju pankrotimenetlusele ja seda, millised õigused ja piirangud kujundavad võlausaldajate võrdse kohtlemise põhimõtte sisu pankrotimenetluses. Artiklis ei võrrelda erinevat liiki võlausaldajate nõudeid, vaid analüüsitakse menetlusliku võrdsuse erinevaid aspekte praktikas esile kerkinud näidete toel.

Loe artiklit Juridicast.