Soraineni Leedu kontori riigihangete õigusvaldkonna juht Laurynas Lukošiûnas sai advokaadibüroo 29. partneriks ja Leedu kontori 12. partneriks. Laurynas on viinud oma kiiresti kasvava valdkonna turul tippu ning jätkab edaspidi büroos nii riigihangete kui ka kohtuvaidluste valdkonna arendamist. 

Soraineni Leedu kontori juhtivpartner Tomas Kontautas sõnas, et nii riigihangete õigusvaldkonda vedades kui ka suurte avaliku ja erasektori koostööprojektidega töötades on Laurynas olnud tugev juht. “Kliendid hindavad tema professionaalset lähenemist ja võimet keerulisi õigusküsimusi kiirelt ja efektiivselt lahendada,” lisas Tomas Kontautas.

Soraneni Leedu kontori kohtuvaidluste tiimi juhi Kæstutis Švirinase sõnul tunneb Laurynas süvitsi riigihangete teemat ja on ka suure kogemusega esindaja keerulistes ja tähelepanu pälvinud kohtuvaidlustes. ”Kliente esindades hoiab ta alati kinni kõrgetest eetilistest normidest ja väärtustest nagu ausus, usaldusväärsus ja kliendi huvid,” märkis Švirinas.

Vastne partner Laurynas Lukošiûnas on oodatud esineja rahvusvahelistel konverentsidel ning aktiivne osaleja mitmete organisatsioonide töös. Rahvusvahelise noorte advokaatide liidu AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats) liikmena aitab ta kaasa eri maade juristide lähemale koostööle.

Rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded, nagu The Legal 500 ja Best Lawyers, tunnustavad Laurynast kui üht Leedu parimat riigihangete ja kohtuvaidluste asjatundjat.

Laurynas liitus Soraineniga 2011. aastal, olles töötanud kuus aastat teises tuntud büroos. Laurynasel on magistrikraad õigusteadustes Vilniuse Ülikoolist.