Mūsu komanda konsultēja valstij piederošo enerģētikas uzņēmumu Ignitis Group par ienākšanu Latvijas atjaunojamās enerģijas tirgū.

Ignitis Renewables, kas ir Ignitis Group filiāle, noslēdza nosacītas vienošanās, lai iegādātos trīs Latvijas uzņēmumu – vēja parku projektu attīstītāju – 100%  akciju. Šo attīstības sākuma stadijā esošo projektu kopējā jauda ir aptuveni 160 MW. Tiek lēsts, ka vēja parku būvdarbi sāksies ap 2024.–2025. gadu, bet to darbības uzsākšana tiek lēsta ap 2025.–2027. gadu.

200 miljonu EUR investīcijas

Šo objektu iegādes cena nepārsniedz 10% no kopējās summas. Iegādes cenas samaksa ir atkarīga no līgumos noteikto attīstības posmu sasniegšanas. Pēc projektu pabeigšanas tie darbosies saskaņā ar tirgus noteikumiem.

Plānos – līdz 2030. gadam paplašināt zaļās enerģijas portfeli līdz 4 GW

“Latvija mums ir viens no stratēģiski svarīgiem tirgiem, un šo projektu apguve ir koncerna konsekventi īstenotās stratēģijas rezultāts. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam paplašināt zaļās enerģijas portfeli līdz 4 GW, tāpēc turpināsim aktīvi meklēt attīstības iespējas visās Baltijas valstīs, kā arī Polijā”, saka Ignitis Group izpilddirektors Darius Maikštėnas.

Noslēgtie līgumi paredz, ka projekta attīstītājiem vēja parku projekti būs jāizstrādā līdz būvniecības posmam, bet pēc būvatļauju saņemšanas akcijas jāpārdod Ignitis Renewables. Šī ir pirmā reize, kad Ignitis Group iegūst īpašumā zaļās enerģijas projektus, bet to turpmākā virzība paliek vēja parku attīstītāju atbildībā. Ignitis Renewables aktīvi piedalīsies lēmumu pieņemšanas procesā un pēc tam, kad attīstītāji saņems būvatļaujas, apsekos būvuzņēmējus vēja turbīnu būvniecībā un būvdarbu veikšanā.

Mūsu pakalpojumi un projekta komanda

Sorainen komanda, ko vadīja partneris Sergej Butov (Lietuva) un zvērināta advokāte Viktorija Smirnova-Čerkasa (Latvija), palīdzēja Ignitis Group, šajā darījumā sagatavojot Latvijas tirgus regulējuma pārskatu, palīdzot juridiskās izpētes gaitā attiecībā uz konkrētiem vēja parku projektiem un izstrādājot darījuma dokumentus.  Mēs arī pārstāvējām un palīdzējām klientam darījuma pārrunās un akciju iegādes līguma izpildē.