Konsultējām klientu Isnaudas Forest Holding darījumā par tā piecu meitas sabiedrību, kurām pieder meži un lauksaimniecības zeme, pārdošanu SCA Mežs Latvija.

Mūsu loma

Piedalījāmies gandrīz visos darījuma etapos, ieskaitot konsultācijas par darījuma struktūru, sarežģītas reorganizācijas īstenošanu, vairāk nekā 650 īpašumu pārreģistrāciju zemesgrāmatā, kā arī veiksmīgu darījuma noslēgumu. Darījuma vērtība sasniedz 44,5 miljonus EUR.

Mūsu komanda

Konsultācijas klientam sniedza Sorainen Latvijas biroja vadošā partnere, zvērināta advokāte Eva Berlaus un zvērināta advokāta palīdze Natālija Šestakova.