Mēs sniedzām  juridisko palīdzību Vācijas klientam strīdā ar citu Vācijas uzņēmumu par īpašuma tiesībām uz divām Latvijas SIA kapitāla daļām, ko negodprātīga persona savtīgos nolūkos pārrakstīja uz sev piederošo Vācijas sabiedrību.

Strīda būtība

Abas iesaistītās puses bija Vācijā reģistrētas kapitālsabiedrības, tāpēc strīds bija piekritīgs Vācijas tiesai. Tomēr strīda laikā bija svarīgi apķīlāt kapitāldaļas, lai otrai pusei nebūtu iespējams tās atsavināt. Ņemot vērā, ka kapitāldaļas atradās Latvijā, tad Vācijas tiesā ceļamo prasību bija nepieciešams nodrošināt Latvijā.

Šādos gadījumos, kad lietā ir jāizskata jautājumi par jurisdikciju starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, ir jāpiemēro Briseles Ibis Regula (Nr. 1215/2012). Regula atļauj Latvijas tiesai nodrošināt tādu prasību, kas ir ceļama Vācijas tiesā, turklāt arī pirms prasības celšanas.

Strīda gaitā Latvijas pirmās instances tiesa apšaubīja Regulas piemērojamību un tās atbilstību Latvijas Civilprocesa likumam, tāpēc atteica izskatīt pieteikumu par Vācijas tiesā ceļamas prasības nodrošināšanu. Pēc mūsu sūdzības Rīgas apgabaltiesa atzina, ka lēmums bija nepareizs un tāpēc ir atceļams. Tiesa pamatoti atzina, ka Regulai ir augstāks spēks par Civilprocesa likumu un ka atbilstoši Regulas noteikumiem Latvijas tiesa drīkst nodrošināt prasību, kas ir ceļama Vācijas tiesā.

Latvijā ir maz publiski pieejamu tiesu lēmumu saistībā ar tādas prasības nodrošināšanu, ko jāceļ citā ES dalībvalstī. Pirmās instances tiesas nepareizais lēmums arī apliecina, ka Regula tās gandrīz septiņus gadus ilgajā piemērošanas periodā joprojām rada būtiskas neskaidrības Latvijas tiesām. Vienveidīga tiesu prakse Regulas piemērošanā ir īpaši svarīga prasības nodrošināšanas jautājumos, kur jebkura nepamatota kavēšanās var nodarīt neatgriezenisku kaitējumu klienta interesēm.

Mūsu iesaiste

Juridisko palīdzību lietā sniedza vadošais speciālists, zvērināts advokāts Raivo Raudzeps.