Mēs palīdzējām starptautiskam integrētu apkopes, remonta un kapitālremonta (MRO) pakalpojumu sniedzējam rotoru aviācijai. Klients tika pasludināts par uzvarētāju aizsardzības jomas iepirkumā Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, bet konkurenti apstrīdēja šī iepirkuma rezultātus.

Mūsu loma

Mūsu juridiskā palīdzība ietvēra klienta konsultēšanu un pārstāvību sūdzību izskatīšanas procesā Latvijas Iepirkumu uzraudzības birojā. Rezultātā visas sūdzības tika noraidītas un klients varēja noslēgt līgumu. Līguma vērtība ir aptuveni 1,4 miljoni EUR.

Klientu pārstāvēja vadošais speciālists, zvērināts advokāts Raivo Raudzeps.