2016. gada 3. novembrī jurists Edvīns Draba pēc Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas (LAFPA) lūguma piedalījās apaļā galda diskusijā “Savstarpējo aizdevumu regulējums: Latvijas iespēja būt konkurētspējīgai Eiropā”, ko LAFPA organizēja Attīstības finanšu institūcijas ALTUM telpās sadarbībā ar Latvijā dibinātām savstarpējo aizdevumu platformām – Mintos, Twino un Viventor. Diskusijā cita starpā piedalījās Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvji, ALTUM valdes loceklis Jēkabs Krieviņš, kā arī pieaicinātie ekonomisti Ojārs Kehris un Ilmārs Kreituss.

Diskusijas dalībnieki apsprieda savstarpējo aizdevumu (peer-to-peer lending) nozares attīstību Latvijā, kā arī gaidāmo likumprojektu, kuru izstrādā Finanšu ministrija un kurš paredz savstarpējo aizdevumu platformu regulējumu.