Nekas netika atrasts

Lūdzu, izmēģiniet citus meklēšanas kritērijus

 • iTiesibas.lv: Mainītas publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtības

  Publikācijas / Sabīne Stirniņa

  Ar grozījumiem Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.105 “Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām” no 2024.gada 1.janvāra ir mainītas publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtības. Kā tās mainījušās? Kā izmaiņas ietekmēs iepirkumus? Raksta autore: Sabīne Stirniņa, SIA “Sorainen ZAB”, jurista palīdze Izmaiņas veiktas, lai Latvijas regulējums atbilstu robežvērtībām, kas noteiktas: regulā 2023/2495, ar ko direktīvā 2014/24/ES veic izmaiņas […]

 • iTiesibas.lv: Kā iepirkums var kļūt ilgtspējīgs?

  Publikācijas / Sabīne Stirniņa, Diāna Adamoviča

  Katra uzņēmuma vai iestādes darbība neizbēgami atstāj iespaidu uz vidi un sabiedrību, tomēr pasūtītāji var rīkot ilgtspējīgus iepirkumus, piemēram, zaļos publiskos iepirkumus vai sociāli atbildīgus publiskos iepirkumus. Tam ir potenciāls samazināt iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, sociālo jomu un ekonomiku, un panākt uzlabojumus sabiedrībai būtisku problēmu risināšanā. Kā iepirkuma nosacījumos integrēt vides un sociālos kritērijus, […]

 • Skatupunkts: 20.03. – 01.04.

  Publikācijas / Andīna Brīvule, Sabīne Stirniņa

    Jaunumiem sekoja līdzi un tos apkopoja jurista palīdzes Andīna Brīvule un Sabīne Stirniņa   Konkurence un regulētās jomas Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā Likumprojekts Nr.: 533/Lp14. Pieņemts 1.lasījumā: 21.03.2024. Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 19.oktobra Regulas (ES) 2022/2065 par digitālo pakalpojumu vienoto tirgu un ar ko groza Direktīvu 2000/31/EK […]

 • Skatupunkts 06.02. – 19.02.

  Publikācijas / Sabīne Stirniņa

  Jaunumiem sekoja līdzi un tos apkopoja jurista palīdze Sabīne Stirniņa Konkurence un regulētās jomas Grozījumi Patentu likumā Likumprojekts Nr. 23-TA-1518. Iesniegts: 08.02.2024. Likumprojekts nodrošinās, ka personas strīdus par vienotā spēka Eiropas patentu turpmāk varēs izskatīt Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģionālajā vai Vienotās patentu tiesas centrālajā nodaļā. Tāpat likumprojekts precizēs, kāda informācija, tajā skaitā personas […]

 • Jurista Vārds: Latvijas tiesa neuzdod prejudiciālo jautājumu EST. Vai var iestāties valsts atbildība ECT?

  Publikācijas / Katrīne Pļaviņa-Mika, Katrīna Bičevska, Sabīne Stirniņa

  Katrīne Pļaviņa-Mika, ZAB Sorainen zvērināta advokāte Sabīne Striniņa, ZAB Sorainen jurista palīdze Katrīna Bičevska, ZAB Sorainen juriste Valsts atbildības par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tiesību pārkāpumu princips tieši nav nostiprināts ne ES pamatlīgumos, ne arī citos ES tiesību aktos. Tas tika ieviests ar Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) 1991. gada spriedumu Frankovich lietā (par direktīvas neieviešanu laikā), un […]

Piesakieties jaunumiem!

Pierakstīties

Meklēt publikācijas

Atvērt filtrus Piesakieties jaunumiem!

Sektors

Pakalpojums

Valsts

Datums

Datums