Nekas netika atrasts

Lūdzu, izmēģiniet citus meklēšanas kritērijus

 • Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

  Publikācijas / Sabīne Stirniņa

  Lai veicinātu kvalitātes vērtēšanu kritēriju plašāku izmantošanu, Publisko iepirkumu likumā ir precizēti saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas veidu definējumi. Publisko iepirkumu likumā (PIL) ietvertajā regulējumā saistībā ar piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem noteikts, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam. Tajā pašā laikā ir iespēja vērtēt tikai cenu, aprites cikla izmaksas vai ņemt vērā cenu vai […]

 • Likumdošanas jaunumu apskats un tiesu prakse 31.01.-13.02.2023.

  Publikācijas / Sabīne Stirniņa

  Jaunumus apkopoja jurista palīdze Sabīne Stirniņa.   Konkurence un regulētās jomas Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā Pieņemts 2. lasījumā: 09.02.2023. Grozījumu mērķis ir pārņemt Eiropas regulējumu, lai modernizētu patērētāju tiesības ES, ņemot vērā attīstības tendences digitālajā vidē. Izmaiņas precizē un papildina likumu ar jauniem noteikumiem attiecībā uz: naudas sodu piemērošanu komercprakses īstenotājiem, tai skaitā attiecinot […]

 • Delfi.lv: Latvijas un ES valstu ieguldījumu Baltkrievijā būtiski apdraudēti

  Publikācijas / Valts Nerets, Sabīne Stirniņa

  Reaģējot uz ievērojamo Rietumvalstu sankciju spiedienu, Baltkrievija ieviesa “nedraudzīgo” valstu sarakstu, kurā iekļāva visas ES dalībvalstis, ASV, Lielbritāniju un vairākas citas valstis. Jaunais 2023. gads Baltkrievijā ir iesācies ar papildus pasākumiem pret šīm valstīm – kā steidzami ierobežojošie pasākumi nacionālo interešu apdraudējumam ir pieņemti trīs likumi, kas saistīti ar īpašuma konfiscēšanu, iespēju uzņēmuma pārvaldi nodot […]

 • Likumdošanas jaunumu apskats un tiesu prakse 18.01.-31.01.

  Publikācijas / Sabīne Stirniņa

  Jaunumus apkopoja jurista palīdze Sabīne Stirniņa. Finanses un apdrošināšana   Vērtspapīrošanas likums Iesniegts Prezidijam: 30.01.2023. Lai nodrošinātu Regulas Nr. 2017/2402, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu tiešu piemērojamību, likumprojekts paredz noteikt, ka kompetentā iestāde uzraudzības jomā ir Latvijas Banka. Likumprojektā iekļauts regulējums, kas nosaka […]

 • iTiesības.lv: Jauns izslēgšanas iemesls publiskajos iepirkumos

  Publikācijas / Raivo Raudzeps, Sabīne Stirniņa

  Sākot ar 2023.gada 1.janvāri no dalības publiskajos iepirkumos būs iespējams izslēgt pretendentu vai kandidātu, ja pasūtītājs ar jebkādiem atbilstošiem līdzekļiem varēs pierādīt, ka tas ir pārkāpis Latvijas vai Eiropas Savienības normatīvos aktus vides, sociālo vai darba tiesību jomā, darba koplīgumu vai ģenerālvienošanos noteikumus, vai prasības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likuma 3.pielikumā minētajās starptautiskajās konvencijās. Par […]

Piesakieties jaunumiem!

Pierakstīties

Meklēt publikācijas

Atvērt filtrus Piesakieties jaunumiem!

Sektors

Pakalpojums

Valsts

Datums

Datums