2022. gada 1. janvārī stājas spēkā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma 9. panta redakcija, saskaņā ar kuru katram šī likuma subjektam ir pienākums nodrošināt, ka tā darbinieki atbilstoši viņu amata pienākumiem pārzina arī personas datu aizsardzības prasības, kas attiecas uz likuma regulēto jomu. To atgādināja arī zvērinātu advokātu biroja (ZAB) SORAINEN tiesību eksperti, kuri tiešsaistes seminārā skaidroja, kā salāgot NILLTPFN un personas datu aizsardzības prasības.

Vebināra runātāji un mūsu speciālisti zvērināta advokāte Violeta Zeppa-Priedīte, juriste Jūlija Terjuhana, vecākais jurists Edvīns Draba un zvērināta advokāte Alisa Leškoviča.

Raksts pieejams šeit.