Par mani

Esmu zvērināta advokāte, specializējos muitas un nodokļu jautājumos, kā arī tajās tiesību jomās, kas ir tieši saistītas ar muitu un nodokļiem: korporatīvās tiesības, strīdu risināšana, krimināltiesības un konstitucionālās tiesības. Gūstot pieredzi policijā, kā arī pārstāvot klientus nodokļu iestādēs, policijā un tiesās vissarežģītākajos nodokļu un muitas jautājumos, esmu kļuvusi par vienu no retajiem zvērinātajiem advokātiem, kas spēj sniegt klientam augsta līmeņa juridiskas konsultācijas visos tiesību aspektos, ieskaitot vadītāja atbildību rupjas nolaidības gadījumos, nodokļu parādus, apzinātu vai neapzinātu krāpšanu un visas darbības, kas izriet no sabiedrības maksātnespējas. Klienti labprāt vēlas ar mani strādāt tieši manas personīgās attieksmes dēļ. Esmu perfekcioniste un vienmēr tiecos maksimāli ietaupīt klienta laiku, līdzekļus un nervus.

Profesionālās aktualitātes

Grūtības ar nodokļu un muitas iestādēm? Pie manis klienti vēršas, kad ir saasinājušās attiecības ar nodokļu un muitas iestādēm vai ir prognozējamas nopietnas grūtības. Es iesaistos un nodrošinu klientam stipru tiesisku atbalstu attiecībās ar Valsts ieņēmumu dienestu, Finanšu policiju vai tiesu.

Klientu pārstāvība tiesās un citās iestādēs. Līdz šim esmu pārstāvējusi klientus visās iestādēs, kurās var izskatīt nodokļu un muitas strīdus: Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu policija, administratīvā tiesa, apelācijas tiesa, Augstākā tiesa, Satversmes tiesa un Eiropas Savienības tiesa.

Savlaicīga nodokļu un muitas sankciju novēršana. Vairāk nekā desmit gadu pieredze Sorainen un PVN studijas Beļģijā ļauj piedāvāt klientiem dažādas iespējas, kā novērst grūtības ar nodokļu iestādēm, veicot iekšējos darījumu auditus, ja klientam radušās aizdomas, ka notikusi krāpšana.

Izpratne par klienta biznesu. Sniedzot konsultācijas klientiem par korporatīvajiem un nodokļu jautājumiem vairāk nekā desmit gadu garumā, esmu guvusi labāku izpratni par klientu komercdarbību teju visās nozarēs. Mana pieredze vissarežģītāko nodokļu un muitas jautājumu risināšanā ļauj klientiem izvēlēties mani kā profesionāli, kas var pārstāvēt viņu intereses nodokļu un muitas iestādēs un tiesās.

Akadēmiskā pieredze

  • Rīgas Juridiskā augstskola, Latvija (LLM)
  • Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Latvija (LLB)

Es piedalos

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Ziņas

Visas ziņas