2022. gada 29. jūnijā spēkā stāsies grozījumi Imigrācijas likumā, kas paredz iespēju trešo valstu pilsoņiem saņemt tā saucamo “Digital Nomad” (jeb latviski “digitālais klejotājs”) vīzu. Šo vīzu būs iespēja saņemt tām personām, kuras ir nodarbinātas pie ārzemēs reģistrēta darba devēja vai kuras ir ārzemēs reģistrētas pašnodarbinātas personas un veic savus darba pienākumus attālināti, piemēram, sniedz konsultācijas, tulkošanas pakalpojumus, pakalpojumus informācijas tehnoloģiju jomā, u.c.

Jaunais regulējums nodrošinās iespēju Latvijas pilsoņiem, kuri dzīvo trešajās valstīs kopā ar savu civilo partneri vai viendzimuma laulāto, atgriezties uz dzīvi Latvijā kopā ar savu partneri vai laulāto, ja viņi ir nodarbināti profesijā, kas pieļauj attālinātā darba iespēju. Līdz šim tādas iespējas nebija, jo Imigrācijas likums neparedz iespēju Latvijas pilsoņu civilajiem partneriem vai viendzimuma laulātajiem saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā ģimenes apvienošanas nolūkā.

Latvija ir trešā no Eiropas Savienības valstīm, kura nolemj sākt Digital Nomad vīzu izsniegšanu. Šīs vīzas jau izsniedz Horvātija un Igaunija un arī pārējās Eiropas Savienības valstis apsver iespēju piešķirt uzturēšanās tiesības augsti kvalificētajiem “digitāliem klejotājiem”.

Digital Nomad vīzas būs pieejamas augsti kvalificētiem profesionāļiem, kuriem vīzas saņemšanai būs nepieciešams pierādīt vismaz sešus mēnešus ilgu nodarbinātību pie ārzemēs reģistrēta darba devēja vai reģistrāciju kā pašnodarbinātai personai ārvalstīs, kā arī ikmēneša darba samaksu ne mazāk kā 2,5 vidējo algu Latvijā apmērā.

Ir jāatzīmē, ka Digital Nomad vīza tās saņēmējam piešķirs tiesības tikai uz uzturēšanos Latvijas teritorijā, taču ne uz nodarbinātību pie Latvijā reģistrēta darba devēja un sociālās palīdzības saņemšanu, jo, kā minēts likumprojekta anotācijā, vīzas saņēmējs netiks sociāli apdrošinātas Latvijā. Šeit gan nav skaidrības, kādā veidā šāda pieeja mijiedarbosies ar vispārējo sociālo iemaksu piemērošanas kārtību – piemēram, vai būs paredzēts kāds atbrīvojums no sociālām iemaksām personām ar Digital Nomad vīzām? Atgādinām, ka vispārējā kārtībā visas personas, kuras veic algotu darbu Latvijas teritorijā maksā Latvijā Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) un gadījumos, ja darba devējs ir ārvalsts uzņēmums, personai ir jāreģistrējas VID statusā “iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka”. Kā arī, pašam darba devējam ir iespēja reģistrēties VSAOI mērķiem Latvijā un veikt iemaksas par darbinieku. Tāpēc, ņemot vērā likumprojekta anotācijā minēto, nav īsti skaidrs, vai tiešām Digital Nomad vīzu īpašniekiem būs izņēmumi. Likumprojektā nav uzdots Ministru kabinetam veikt kādus grozījumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu.”

Ir plānots, ka Ministru kabinets līdz 2022. gada 1. septembrim iesniegs Saeimai grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām” un likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ar kuriem tiks paredzēta samazināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme uz vienu gadu ārzemniekam, kas iegūs Digital Nomad vīzu un pārcels savu nodokļu rezidenci uz Latvijas Republiku. Līdz ar to ir sagaidāma izdevīgāka nodokļu piemērošana personām, kuras izvēlēsies kļūt par Latvijas nodokļu rezidentiem.

Ir jāpiemin, ka nav paredzēta uzturēšanās tiesību piešķiršana Digital Nomad vīzas saņēmēja ģimenes locekļiem, piemēram, laulātajam un nepilngadīgajiem bērniem. Ja persona vēlas pārcelties uz Latviju kopā ar savu ģimeni, piemērots risinājums būs uzturēšanās atļaujas saņemšana.

Digital Nomad vīza tiks izsniegta uz vienu gadu ar tiesībām personai lūgt pagarināt tās termiņu vēl uz vienu gadu. Pēc divu gadu termiņa notecējuma persona sešus mēnešus nebūs tiesīga pieprasīt jaunu Digital Nomad vīzu. Tas nozīmē, ka personai būs jāpieprasa vīza vai uzturēšanās atļauja uz cita pamata (piemēram, nodarbinātība pie Latvijā reģistrēta darba devēja, sabiedrības dibināšana vai reģistrēšanās kā pašnodarbinātai personai Latvijā), vai  jāpamet Latvijas teritorija.